ADRESSREGISTER

DET FINNS TVÅ ADRESSREGISTER på Gåsö. Tyvärr.
De synkas dock när ny information kommer in.
  • GTSK hanterar alla uppgifter om medlemmar, telefonlistan i Gåsöguiden m.m. här
  • SAMFÄLLIGHETEN uppdaterar den enkla excelfil över fastighetsägare som finns att ladda ned på denna sida.
Adressregistret nedan är lösenordsskyddat.
Skicka ett mail till Jonas Wilhelmsson om du inte har lösenordet.

Klicka sedan på excel-ikonen så kommer du till den skyddade sidan där adressregistret kan laddas ned.
STÄMMER DINA UPPGIFTER?
Har du flyttat, bytt e-post eller mobilnummer?
Hjälp oss att hålla adressregistret uppdaterat -
fyll i formuläret nedan! Stort tack på förhand.
Har du rätt uppgifter i Gåsöguiden ändra annars här