gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 
Sture Sundén och Göran Fredriksson meddelar:

Potatisåkern är nu harvad och vältad efter plöjningen som utfördes i höstas. Den preparerade åkern är belägen söderut i Långträt. Nu är allt slätt och fint och det är klart för att sätta potatis som Göran Fredriksson hämtat hos vår bonde Håkan Magnusson. Det är 50 kg sättpotatis som skall i jorden och till detta behövs som vanligt ett antal frivilliga.

Planen är att vi skall sätta potatis fredag 11 maj och lördag 12 maj. Vi skall då spänna upp snören och sätta med 50 cm radavstånd och 30 cm mellan plantorna. Potatisarna skall ner 5 cm i jorden. När de gröna bladen sedan visar sig några veckor senare skall det kupas.

Kontakta Göran på telefon 070 776 20 60.Vi ser fram mot en rejäl skörd”
Läs hela inlägget »
Länsförsäkringar skickade ut följande enkla tips inför öppning av fritidshus efter en lång och kall vinter:
 • Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern
 • Se till att avrinningen från huset är i funktion
 • Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns
 • Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder
 • Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet
 • Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss
Läs hela inlägget »
Plötsligt händer det! Proppen går ur. Ketchupeffekt eller vad man nu vill kalla det. Måndag 12 mars 2018 signearde Gåsö Samfällighet tre viktiga avtal efter flera års diskussioner och förhandlingar.
 • Rambo - sophantering
 • Västtransport - sophantering
 • Leva i Lysekil - Vatten och avlopp
Det är med stort lättnad och tillfredsställelse vi nu kan börja fokusera på att exekvera. Tack, alla, som träget jobbat med att ro detta i land!
Läs hela inlägget »
Vi söker dig som är 13 till 20 år och som vill ta ansvar för posten på Gåsö i sommar.

Dina uppgifter består av att hämta posten på ICA i Grundsund prick kl 13 varje dag med egen båt och att därefter sortera posten i respektive fack i Posthuset.
 
Du behöver ha tillgång till båt som du klarar av att köra till och från Grundsund oavsett väder. Du behöver också ha bra koll på vilka familjer och vilka som hör ihop på Gåsö, eller kunna ta hjälp av någon som har kunskap kring det.
 
Du kan söka för minst en veckas jobb eller för en längre period. Vi behöver hjälp med posten från 25 juni till 5 augusti.
 
Din ersättning är 200 kr per dag plus 100 kr båtersättning.
 
Skicka din intresseanmälan till ulrika.laurin@outlook.com där du också anger vilka veckor du kan jobba.”
Läs hela inlägget »
Nu har testodlingen legat i havet i 3 veckor; kom i sjön en kall februarihelg! Klicka här för mer info.
Läs hela inlägget »

Kraftig blåst vid ett par tillfällen under hösten har gått hårt åt bryggan. Sektioner har gradvis rasat ned, och för varje stormliknande tillstånd har läget förvärrats. I julhelgen blev det akut.

Vi hade redan planerat för en omfattande renovering till hösten. Givet den snabba degraderingen av bryggan behöver vi åtgärda problemet nu. Som tur är kunde Allfix prioritera om och genomföra höstens tänkta projekt direkt efter jullovet. Därmed undviker vi en temporär investering som skulle vara värdelös i höst.

Bilden är från söndag 14 jan. Lennart Tham meddelar ett par dagar senare att Allfix-teamet ståndaktigt jobbade på under måndagens snöstorm, samt att nu all räls är utbytt. Den gamla som "pulver". Återstår däckläggning. Förhoppningsvis kan arbetet slutföras denna vecka.

Uppdatering 22 januari 2018
Allfix har nu avslutat renoveringsarbetet. De skriver: "Vi blev färdiga med bryggan igår och det blev riktigt bra. Den gamla brygga hade ett regelavstånd på cc 90 cm. Vi har byggt den nya med cc 60 cm för där blir en del tunga transporter." Tack för snabbt arbete och att ni prioriterade Gåsö!
Klicka här för fler bilder.

Läs hela inlägget »

GÅSÖS HUS

Två oberoende projekt på samma tema genomförs under 2018 - dokumentation av Gåsös hus. Martin Zetterquist och GTSK har informerat i separat mailutskick, men eftersom det kanske finns oklarheter kvar förklarar Martin nedan hur allt hänger ihop:

"Vi i GTSK har via en arbetsgrupp just satt igång ett projekt för att uppdatera den ”huskatalog” vi gjorde 2008. Vi kallar den tills vidare ”Gåsö Husbok 2018”. Det var denna jag informerade om i ett mejl-utskick till alla gåsöbor i förra veckan. Vår förhoppning är att alla/många vill vara med och bidra med sina texter och bilder om sina hus för att få den så heltäckande som möjligt. Den bygger helt på material från var och en husägare på Gåsö och avser att först och främst göra en dokumentation av hur det ser ut på Gåsö idag, 2017/18.
 
Sedan råkar det vara så att Erik Sundström alias Skaftö Bokmaskin har ett eget projekt kallat ”De bodde på Gåsö” som lite oturligt ligger ungefär samtidigt. Jag informerade även om detta i mejlutskicket. Han ambition är att dokumentera historien, lite som Tore Gjötterbergs bok, fast kanske ännu mer djuplodande. Vet ingenting om hur han gått tillväga eller vad han har på fötterna.
 
Det finns ingen koppling mellan GTSK och Skaftö Bokmaskin. Jag har pratat med Erik och vi är överens om att från båda håll vara noga med att informera att det är två helt skilda produktioner som lever varsina liv, dock tyvärr samtidigt eftersom det lär skapa förvirring.
 
(Angående innehållets i Skaftö Bokmaskins bok så kan jag hålla med om att det finns konstigheter, iaf angående vårt hus (Zetterquist, hus 119), jag har påpekat dessa för Erik.)"
Läs hela inlägget »
Välkommen med ditt bidrag
till Gåsö Husbok 2018*

Hej Gåsöbo, vi har tidigare berättat om vårt bokprojekt som startar nu, och som ska bli en fin och trevlig bok till sommaren 2018.

Gåsö Husbok 2018 blir alltså en ny version av 2008 års ”Här bor vi” (se bilden här ovan). Nu, 10 år senare och lagom till Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs 110-årsjubileum, fyller vi på med ny och färsk information om dagens Gåsö.

Syftet med denna bok är att visa en bild av hur det ser ut på Gåsö idag. Du är välkommen att berätta om ditt hus på ditt eget sätt, kanske lite historia, vilka bor där idag, kanske någon rolig detalj… Du väljer själv hur detaljerad eller personlig du vill vara. Vi kommer inte att göra några djupdykningar i öns historia* utan materialet kommer från dig som bor och vistas på ön. Boken kommer att säljas via olika kanaler på Gåsö, priset är inte fastställt i skrivande stund.

Gör så här:
 • Det är naturligtvis helt frivilligt att medverka i boken.
 • Klicka på en av länkarna här nedan för att lämna dina uppgifter om ditt hus till oss. Du kan spara ditt formulär och jobba vidare med det innan du skickar.
 • Behöver du hjälp med t ex bildmaterial, eller text, hör av dig till oss i arbetsgruppen.
 • Berätta för oss hur många exemplar av boken du tror att din familj/hushåll kan komma att vara intresserade av (ej bindande)
 • Arbetsgruppen kommer att samla in och sammanställa allt material
 • Deadline för textmaterial är 31 mars 2018, dvs påskhelgen.
 • Deadline för bildmaterial är 27 maj 2018.
 • Gåsö Husboks Villkor: Godkänn din medverkan i boken genom att klicka i Ja-rutan i formuläret.

Här är länkarna till formulären för info-insamling:
> För användare med Googlekonto: Klicka här
> För användare utan Googlekonto: Klicka här

OM detta med länkar känns svårt och främmande, kontakta oss via ett vanligt mejl, så löser vi det den vägen.

Vi i arbetsgruppen och styrelsen för GTSK hoppas så klart på stort deltagande och i slutänden en fantastisk bok!

Undrar ni något, ta gärna kontakta med någon av oss i arbetsgruppen.

Gåsöhälsningar från 
Martin Zetterquist, sammankallande, martin@formalix.se, 070-8595522
Eva Schelin, eva.schelin@iqs.se
Karolina Kristensson, karolina.kristensson@gmail.com
Ulrika Laurin, ulrika.laurin@laurinmaritime.se
Fredrik af Klercker, fredrik@afklercker.com

*) OBS! Samtidigt som vi jobbar med detta projekt så arbetar Erik Sundström, Skaftö Bokmaskin, med ett annat bokprojekt kallat ”De bodde på Gåsö”, en historisk redogörelse. Vi vill understryka att detta handlar om en helt annan produktion som handlar om Gåsö historia, och den har ingen koppling till GTSK.
Läs hela inlägget »

Göran Fredriksson och Sture Sundén har idag slutfört höstplöjning av potatisåkern i Långträt. Vi plöjde från slutet där årets potatis odlades och söderut, mot Kalvhagen. Jorden kommer att sjunka ihop över vintern och till våren skall det åter plöjas, harvas och vältas före potatisen skall sättas ner. Vi tror att denna delen av åkern är bättre för potatis. Lättare jord med inslag av skalsand och torrare än den delen som vetter mot norr.
Klicka på bilden för förstoring. Hela potatiskavalkaden finns på fotosidan.

Läs hela inlägget »
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i  antal och i individstorlek.

Fiske av hummer är 2017 tillåtet från och med den 25 september kl 07.00. Fritidsfiskare får sedan fiska fram till och med den sista november och  yrkesfiskare fram till och med den sista december.

För fritidsfiskare är det tillåtet med högst 6 hummertinor, medan en  yrkesfiskare får fiska med upp till 40 hummertinor.

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras.  Minimimåttet ändras från 80 millimeter, till 90 millimeter (carapaxmått).

Precis som tidigare är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor under en period innan hummerpremiären i vissa områden. Tiden för detta förbud är nu ändrad till en vecka före hummerpremiären, det vill säga från och med kl. 07.00 den 18 september för år 2017.

För årets hummerfiske gäller tidigare bestämmelse om att en hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med 1 januari 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Ref: Havs- och vattenmyndigheten.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.