gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

Kraftig blåst vid ett par tillfällen under hösten har gått hårt åt bryggan. Sektioner har gradvis rasat ned, och för varje stormliknande tillstånd har läget förvärrats. I julhelgen blev det akut.

Vi hade redan planerat för en omfattande renovering till hösten. Givet den snabba degraderingen av bryggan behöver vi åtgärda problemet nu. Som tur är kunde Allfix prioritera om och genomföra höstens tänkta projekt direkt efter jullovet. Därmed undviker vi en temporär investering som skulle vara värdelös i höst.

Bilden är från söndag 14 jan. Lennart Tham meddelar ett par dagar senare att Allfix-teamet ståndaktigt jobbade på under måndagens snöstorm, samt att nu all räls är utbytt. Den gamla som "pulver". Återstår däckläggning. Förhoppningsvis kan arbetet slutföras denna vecka.

Uppdatering 22 januari 2018
Allfix har nu avslutat renoveringsarbetet. De skriver: "Vi blev färdiga med bryggan igår och det blev riktigt bra. Den gamla brygga hade ett regelavstånd på cc 90 cm. Vi har byggt den nya med cc 60 cm för där blir en del tunga transporter." Tack för snabbt arbete och att ni prioriterade Gåsö!
Klicka här för fler bilder.

Läs hela inlägget »

GÅSÖS HUS

Två oberoende projekt på samma tema genomförs under 2018 - dokumentation av Gåsös hus. Martin Zetterquist och GTSK har informerat i separat mailutskick, men eftersom det kanske finns oklarheter kvar förklarar Martin nedan hur allt hänger ihop:

"Vi i GTSK har via en arbetsgrupp just satt igång ett projekt för att uppdatera den ”huskatalog” vi gjorde 2008. Vi kallar den tills vidare ”Gåsö Husbok 2018”. Det var denna jag informerade om i ett mejl-utskick till alla gåsöbor i förra veckan. Vår förhoppning är att alla/många vill vara med och bidra med sina texter och bilder om sina hus för att få den så heltäckande som möjligt. Den bygger helt på material från var och en husägare på Gåsö och avser att först och främst göra en dokumentation av hur det ser ut på Gåsö idag, 2017/18.
 
Sedan råkar det vara så att Erik Sundström alias Skaftö Bokmaskin har ett eget projekt kallat ”De bodde på Gåsö” som lite oturligt ligger ungefär samtidigt. Jag informerade även om detta i mejlutskicket. Han ambition är att dokumentera historien, lite som Tore Gjötterbergs bok, fast kanske ännu mer djuplodande. Vet ingenting om hur han gått tillväga eller vad han har på fötterna.
 
Det finns ingen koppling mellan GTSK och Skaftö Bokmaskin. Jag har pratat med Erik och vi är överens om att från båda håll vara noga med att informera att det är två helt skilda produktioner som lever varsina liv, dock tyvärr samtidigt eftersom det lär skapa förvirring.
 
(Angående innehållets i Skaftö Bokmaskins bok så kan jag hålla med om att det finns konstigheter, iaf angående vårt hus (Zetterquist, hus 119), jag har påpekat dessa för Erik.)"
Läs hela inlägget »
Nu är det dags – Gåsö Husbok 2018*
Hej Gåsöbo, tänkte berätta lite om ett bokprojekt som vi drar igång nu och som vi hoppas ska bli en fin och trevlig bok till sommaren 2018.

En del av er har säkert sett och kommer ihåg ”Här bor vi” som är en del av GåsöGuiden 2008 (se bilden här ovan). Nu tänkte vi att det är dags för en ny version, 10 år senare och lagom till Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs 110-årsjubileum.

Syftet med denna bok är att visa en bild av hur det ser ut på Gåsö 2018. Alla erbjuds berätta om sina hus på sitt eget sätt, kanske lite historia, vilka bor där idag, kanske någon rolig detalj… Var och en väljer hur detaljerad eller personlig man vill vara. Vi kommer inte att göra några djupdykningar i öns historia* utan materialet kommer från er som bor och vistas på ön.

Det hela är tänkt att fungera så här:
  • en arbetsgrupp har bildats som håller i trådarna (se nedan)
  • alla på Gåsö erbjuds att vara med i boken (men det är helt frivilligt)
  • ett slags formulär kommer att skickas ut till alla för att samla in data/information om alla hus
  • alla bidrar med sina egna bilder av hus och invånare, men viss bildhjälp kommer att erbjudas
  • arbetsgruppen kommer att samla in och sammanställa allt material
  • boken kommer att produceras och tryckas under våren
  • målet är att boken ska finnas klar till sommaren 2018
  • boken kommer att kosta en slant - ej fastställt hur mycket

Fortsättning följer inom kort. Då får ni tidplan och mer exakt info om hur vi samlar in materialet.
Vi i arbetsgruppen och styrelsen för GTSK hoppas så klart på stort deltagande och i slutänden en fantastisk bok!
Undrar ni något, ta gärna kontakta med någon av oss i arbetsgruppen:

Martin Zetterquist, sammankallande, martin@formalix.se, 070-8595522
Eva Schelin, eva.schelin@iqs.se
Karolina Kristensson, karolina.kristensson@gmail.com
Ulrika Laurin, ulrika.laurin@laurinmaritime.se
Fredrik af Klercker, fredrik@afklercker.com

*) OBS! Samtidigt som vi jobbar med detta projekt så arbetar Erik Sundström, Skaftö Bokmaskin, med ett annat bokprojekt kallat ”De bodde på Gåsö”, en historisk redogörelse för Gåsös liv och leverne. Detta är ett helt annat projekt som råkar sammanfalla i tiden med ”Gåsö Husbok 2018". Erik kommer att kontakta många av er på ön angående detta. Vi vill bara understryka att det inte handlar om samma eller någon konkurrerande bok, utan två parallella produktioner. Eriks handlar om historia, vår handlar om nutid
Läs hela inlägget »

Göran Fredriksson och Sture Sundén har idag slutfört höstplöjning av potatisåkern i Långträt. Vi plöjde från slutet där årets potatis odlades och söderut, mot Kalvhagen. Jorden kommer att sjunka ihop över vintern och till våren skall det åter plöjas, harvas och vältas före potatisen skall sättas ner. Vi tror att denna delen av åkern är bättre för potatis. Lättare jord med inslag av skalsand och torrare än den delen som vetter mot norr.
Klicka på bilden för förstoring. Hela potatiskavalkaden finns på fotosidan.

Läs hela inlägget »
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i  antal och i individstorlek.

Fiske av hummer är 2017 tillåtet från och med den 25 september kl 07.00. Fritidsfiskare får sedan fiska fram till och med den sista november och  yrkesfiskare fram till och med den sista december.

För fritidsfiskare är det tillåtet med högst 6 hummertinor, medan en  yrkesfiskare får fiska med upp till 40 hummertinor.

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras.  Minimimåttet ändras från 80 millimeter, till 90 millimeter (carapaxmått).

Precis som tidigare är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor under en period innan hummerpremiären i vissa områden. Tiden för detta förbud är nu ändrad till en vecka före hummerpremiären, det vill säga från och med kl. 07.00 den 18 september för år 2017.

För årets hummerfiske gäller tidigare bestämmelse om att en hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med 1 januari 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Ref: Havs- och vattenmyndigheten.
Läs hela inlägget »
Informationsmöte ang den nya skötselplanen för Gåsö Naturreservat lördag 30/9 kl 11.00 i Kapellet.
 
Fanny Sahlén, Länsstyrelsen, Bengt Larsson, Västkuststiftelsen och vår djurhållare Håkan Magnusson har bjudits in för att informera oss om den nya skötselplanen och tankar kring den framtida förvaltingen av vårt Naturreservat.

Där kommer att ges möjlighet att för alla som är intresserade att ställa frågor om naturvården på Gåsö.”
Läs hela inlägget »
Efter 55 år är det dags att se över vår VA anläggning. Det betyder att vi under hösten måste gräva, både till vår brunn ute på ängen och till självfallsledningen utanför Cornelius.

Arbetena kommer att utföras av BRJ och Christer Tuulari. 

 Vi hoppas att det inte kommer att störa övriga på ön för mycket.

 Anna och Christian
Läs hela inlägget »
Runt månadsskiftet augusti-september kommer korna att släppas in i Kalvhagen för efterbete.

Håkan kommer att öppna upp i stängslingen söderut på Mjölkängen vid redskapsskjulet och på så sätt ge möjlighet för korna att röra sig fritt mellan Mjölkängen och Kalvhagen”
Läs hela inlägget »
Bastuaggregatet i Vaboa är dessvärre i så dåligt skick att vi nu stänger bastun i väntan på ett ännu mer motståndskraftigt aggregat. Således: inget bastubad tillåtet förrän det annonseras på denna plats!
Läs hela inlägget »
Boulebanan är nu renoverad och klar för spel. Tack till familjerna Gjötterberg/Berg/Kroon för koordineringen och alla frivillga insatser. Viktigt nu att banan används och att den vattnas och vältas regelbunden. Bra om man håller gräset kort runt ikring.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.