gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

Göran Fredriksson och Sture Sundén har idag slutfört höstplöjning av potatisåkern i Långträt. Vi plöjde från slutet där årets potatis odlades och söderut, mot Kalvhagen. Jorden kommer att sjunka ihop över vintern och till våren skall det åter plöjas, harvas och vältas före potatisen skall sättas ner. Vi tror att denna delen av åkern är bättre för potatis. Lättare jord med inslag av skalsand och torrare än den delen som vetter mot norr.
Klicka på bilden för förstoring. Hela potatiskavalkaden finns på fotosidan.

Läs hela inlägget »
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i  antal och i individstorlek.

Fiske av hummer är 2017 tillåtet från och med den 25 september kl 07.00. Fritidsfiskare får sedan fiska fram till och med den sista november och  yrkesfiskare fram till och med den sista december.

För fritidsfiskare är det tillåtet med högst 6 hummertinor, medan en  yrkesfiskare får fiska med upp till 40 hummertinor.

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras.  Minimimåttet ändras från 80 millimeter, till 90 millimeter (carapaxmått).

Precis som tidigare är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor under en period innan hummerpremiären i vissa områden. Tiden för detta förbud är nu ändrad till en vecka före hummerpremiären, det vill säga från och med kl. 07.00 den 18 september för år 2017.

För årets hummerfiske gäller tidigare bestämmelse om att en hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med 1 januari 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Ref: Havs- och vattenmyndigheten.
Läs hela inlägget »
Informationsmöte ang den nya skötselplanen för Gåsö Naturreservat lördag 30/9 kl 11.00 i Kapellet.
 
Fanny Sahlén, Länsstyrelsen, Bengt Larsson, Västkuststiftelsen och vår djurhållare Håkan Magnusson har bjudits in för att informera oss om den nya skötselplanen och tankar kring den framtida förvaltingen av vårt Naturreservat.

Där kommer att ges möjlighet att för alla som är intresserade att ställa frågor om naturvården på Gåsö.”
Läs hela inlägget »
Efter 55 år är det dags att se över vår VA anläggning. Det betyder att vi under hösten måste gräva, både till vår brunn ute på ängen och till självfallsledningen utanför Cornelius.

Arbetena kommer att utföras av BRJ och Christer Tuulari. 

 Vi hoppas att det inte kommer att störa övriga på ön för mycket.

 Anna och Christian
Läs hela inlägget »
Runt månadsskiftet augusti-september kommer korna att släppas in i Kalvhagen för efterbete.

Håkan kommer att öppna upp i stängslingen söderut på Mjölkängen vid redskapsskjulet och på så sätt ge möjlighet för korna att röra sig fritt mellan Mjölkängen och Kalvhagen”
Läs hela inlägget »
Bastuaggregatet i Vaboa är dessvärre i så dåligt skick att vi nu stänger bastun i väntan på ett ännu mer motståndskraftigt aggregat. Således: inget bastubad tillåtet förrän det annonseras på denna plats!
Läs hela inlägget »
Boulebanan är nu renoverad och klar för spel. Tack till familjerna Gjötterberg/Berg/Kroon för koordineringen och alla frivillga insatser. Viktigt nu att banan används och att den vattnas och vältas regelbunden. Bra om man håller gräset kort runt ikring.
Läs hela inlägget »
Barbro Ingemarsdotter meddelar:
”Lena Starck har uppmärksammat mig på att det finns nya riktlinjer för behandling av huggormsbett. ALLA som blivit bitna SKALL till SJUKHUS.
 
Vid minsta tvekan skall man ringa 112. Helikopter trsp eller sjöräddningen kan bli aktuellt. Man skall röra sig så stillsamt som möjligt efter ett ormbett.
 
Cortison som förvaras i Brandboden hjälper mot allergisk reaktion, men inte mot själva giftverkan.
Läs hela inlägget »
Med anledning av ombyggnationer i Lunnevik så har vi disponerat Lunneviksängen för materialupplag då områdena kring husen inte räckt till.
Vi håller på att återställa ängen och eldningsplatsen på ängens nordvästra hörn på bästa möjliga vis. På en del platser kommer vi att så med gräsfrö och därför önskar vi att man inte går på dessa platser under de närmaste veckorna. De nysådda platserna kommer att markeras ut.  

Varmaste sommarhälsningar,
Familjerna Wallenstam och Laurin 
Läs hela inlägget »
...är avklarad!
Ett tiotal ivriga Gåsöbor trimmade och gjorde fint - klicka på bilden för förstoring. Tack alla!
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.