KONTAKTlista till gåsös föreningar

GTSK
Henrik Plym-Forshell Ordförande, Golf, Badplatser, Kultur 070-510 72 73
Ulf Strinnholm Ekonomi 070-634 01 76
Sten Wallin Segling, Jollebrygga 070-673 00 52
Sven Sahlin 070-737 5009
Nils Mårtensson Tennisbanan 070-771 05 30
Magdalena Flodin Gåsöspelen, Kiosk, Kajak, Boule 073-382 19 44
Fredrik af Klercker Auktion, Sociala aktiviteter 070-731 58 54
Sara Kroon Kajak, Boule 073-376 4495
Martin Zetterqvist Gåsöguiden (form & foton) 070-859 55 22
Ingrid Sundqvist Gåsöguiden (text), Kommunikationsansvarig 070-883 8369
Stefan Daun Revisor 073-356 58 88
Michael Francke Revisorsuppleant 070-373 97 95
Peter af Klercker Valberedning 070-743 06 53
Martin Cullberg Valberedning 076-511 22 33
Jerk Harling Hedersordförande -
 
Övriga ansvarsområden
Ingeborg Simonsson Medlemsansvarig och annonser 073-576 38 37
Henrik Kroon Kajak, Boule 076-120 76 08
Erik Gjötterberg Kajak, Boule 072-533 06 11
Jon Glømmen Tennis -
Kåre Tham Tennis -
Peter Åslund Golf 070-250 11 67

SAMFÄLLIGHETEN
Jonas Wilhelmsson Ordförande, IT. Web 070-655 1321
Malin Petersson-Rosengren Sekreterare, post +31-64-532 5334
Björn Salomonson Vice ordförande, VA 076-015 4415
Michael Francke Kassör 070-373 9795
Ann-Britt Haglund Väg, Belysning, Sophantering, Samordnning Natur & Viltvård  070-777 0990
Lisa Haeger Kapell, Väg, Belysning, Sophantering 073-322 1153
Lukas Welander Brandskydd, Byggnader, Mark, Öar 076-649 8570
Maria Iversén Hamnar, Tilläggsplatser fastland 070-668 0821
Stefan Daun Revisor 073-356 5888

Övriga ansvarsområden
Lennart Tham Byggnader, Brunnar 0523-223 83
Martin Cullberg Hamnkapten 076-511 22 33

JAKT & VILTVÅRD
Thomas Hall Ordförande 073-448 8795
Göran Fredriksson Sekreterare 070-776 2060
Ulf Tengroth Kassör 070-589 03 00
Niklas Hansson Jaktledare, viltfrågor 070-735 4834
Martin Bengtsson Maskinansvarig -
Ann-Britt Haglund Suppleant, koordinator Samfälligheten 070-777 0990
Fredrik af Klercker Suppleant 070-731 58 54
Peter af Klercker Revisor 070-743 0653
Lennart Tham Revisorsuppleant 0523-223 83
Göran Haeger Valberedning 070-524 0008
Arne Flodin Valberedning 073-500 8930