KONTAKTlista till gåsös föreningar

GTSK
Henrik Plym-Forshell Ordförande, Golf, Badplatser, Kultur 070-510 7273
Madeleine Wallenstam Sekreterare, Gåsöguiden 076-871 7556
Ulf Strinnholm Ekonomi 070-634 0176
Sten Wallin Segling, Jollebrygga 070-673 0052
David Karlén Tennis  070-380 7011
Fredrik af Klercker Klubbmästare, Auktion, Sociala aktiviteter 070-731 58 54
Ingeborg Simonsson Medlemsansvarig och annonser 073-576 38 37
Gustav Dahlberg Ledamot 070-508 8660
Malin Rosengren Kiosk +31-64-532 5334
Stefan Daun Revisor 073-356 58 88
Peter af Klercker Revisorsuppleant, Hedersmedlem 070-743 06 53
Ulf Tengroth Valberedning 070-589 0300
Martin Cullberg Valberedning 076-511 2233
 
Övriga ansvarsområden
Henrik Kroon Kajak, Boule 076-120 76 08
Erik Gjötterberg Kajak, Boule 072-533 06 11
Jon Glømmen Tennis -
Kåre Tham Tennis -
Peter Åslund Golf 070-250 1167

SAMFÄLLIGHETEN
Jonas Wilhelmsson Ordförande, IT. Web 070-655 1321
Michael Francke Vice ordförande, kassör 070-373 9795
Ulrika Laurin Sekreterare, Post 070-585 0857
Helen Carlström Vatten & avlopp 070-266 7630
Ola Elmqvist Väg, Belysning, Sophantering 073-336 2886
Lisa Haeger Kapell, Bygnader 073-322 1153
Lukas Welander Brandskydd, byggnader 076-649 8570
Göran Fredriksson Naturvård, markförvaltning, öar 070-776 2060
Jens Fahlén Hamnar, tilläggsplatser fastland 073-987 8100
Stefan Daun Revisor 073-356 5888

Övriga ansvarsområden
Lennart Tham Byggnader, Brunnar 0523-223 83
Martin Cullberg Hamnkapten 076-511 22 33

JAKT & VILTVÅRD
Lennart Ramberg Ordförande 070-895 8460
Göran Fredriksson Sekreterare 070-776 2060
Ulf Tengroth Kassör 070-589 03 00
Niklas Hansson Jaktledare, viltfrågor 070-735 4834
Martin Bengtsson Maskinansvarig -
Ann-Britt Haglund Suppleant, koordinator Samfälligheten 070-777 0990
Fredrik af Klercker Suppleant 070-731 58 54
Peter af Klercker Revisor 070-743 0653
Lennart Tham Revisorsuppleant 0523-223 83
Göran Haeger Valberedning 070-524 0008
Arne Flodin Valberedning 073-500 8930