Gåsöplatser i Stockevik

Gåsö förfogar över totalt 3 platser i Stockeviks hamn. Klicka på bilden för att se placering.

Den rödmarkerade platsen nyttjas för upp- och iläggning av båtar via kran. Denna kan användas för kortare stopp under tiden 15 april – 15 september och då max 15 min eller med bemanning i båten för att snabbt kunna flytta densamma.

Nya skyltar för att tydligt markera detta kommer på plats väl innan vårsäsongen 2018.