Vårtips inför öppning

Länsförsäkringar skickade ut följande enkla tips inför öppning av fritidshus efter en lång och kall vinter:
  • Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern
  • Se till att avrinningen från huset är i funktion
  • Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns
  • Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder
  • Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet
  • Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter