FOTOTÄVLING!

Denna sommar är och har varit speciell. Det vill vi föreviga med att återuppliva fototävlingen som senast utlystes 1999.
Denna gång under temat: Sommaren med Corona

De allra flesta av oss har mobiler. De följer alltid med oss. Det är också med dessa de flesta av oss, på olika sätt, förevigar sommaren. Sommaren 2020 kommer vi att minnas på ett mycket speciellt sätt på grund av den pågående pandemin.

Tävlingsperiod, 1 juli t.o.m. den 31 augusti.
 Tävlingen går i tre klasser. Hur ni tolkar klassernas innebörd avgör ni själva:
  1.  Socialt avstånd – ett nu vedertaget uttryck. Men vad menar man egentligen?
  2. Civil olydnad i förhållande till FHM:s (Folkhälsomyndigheten) rekommendationer. Har du iakttagit något som du tycker faller inom den civila olydnaden? OBS! Allt stannar här.
  3. Valfritt. Finns det något annat som lyckats få utrymme så står det dig fritt att dela med dig. Vi räknar inte med så många i denna klass så här kan det vara lättare att vinna.

Övrigt:
  • Tävlingsbidragen skickas (digitalt) till: ulf@smartchange.se
  • Tävlingens vinnare utses av en kritisk jury efter avslutad tävlingsperiod.
  • Vinnare presenteras på Gåsöhemsida/Facebook och i Gåsöguiden 2021.
OBS! Kom ihåg att alla bilder bör ha en storlek på minst 500kb

Kuriosa:
Corona är ett gammalt personnamn, inte så vanligt i Sverige men desto vanligare i Italien, särskilt på Sardinien och Sicilien, och i Spanien. Namnet förekommer både som förnamn och efternamn, dock oftast som förnamn. Ursprunget till namnet är latinska ordet corona, som betyder ’krona’ eller ’krans’ och i det forntida Rom kunde man få en corona, ett särskilt hederstecken i form av en krans, för olika storslagna handlingar. I Sverige finns det för tillfället 28 personer heter Corona, eller med den alternativa stavningen Korona, i förnamn. Det intressanta är att lika många har det som efternamn, vanligast då med initialt K.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter