GÅSÖ - Sophämtning 2021

V 2                Mitten av januari
V 20              Mitten av maj
V 25              Innan fredagens midsommarafton + grovcontainer
V 26
V 28              + vitvarucontainer
V 29
V 30
V 31              + grovcontainer
V 32
V 33
V 38              (mitten av September)
V 44              (mitten Oktober)
 
Vårt sop-arrangemang kostar oss nästan 300.000 kr om året. En kostnad som vi alla på Gåsö betalar tillsammans. Den största delen av kostnaden kommer från färjetransporterna. Det är därför viktigt att vi försöker hålla nere antalet tömningar samt att vi alltid försöker dela på transporterna med Kornöarna.
Vi har nu i samråd med Kornöarna bokat 12 gemensamma hämtningar enligt ovan. Vi kommer att ”avropa” veckorna 27 och 34 om det visar sig att containrarna blir fulla (om möjligt tillsammans med Kornöarna). Vi klarade oss utan dessa två under 2020 så låt oss försöka det även i år.
2019 och tidigare hade vi även en tömning och utsättning av grovcontainer i samband med påsken. Kornöarna behöver ingen tömning vid påsk. Idag har vi alltid två containrar mot tidigare bara en stående på Gåsö. Vi har därför bestämt att före påsken försöka undvika en tömning och i och med detta kommer vi inte heller sätta ut en grovcontainer under påsken.   
Vi håller nere kostnaderna genom att samordna hämtningarna med Lilla Kornö och Gåsö. Det är därför mycket viktigt att ingen på eget bevåg tar kontakt med vårt sopbolag. Om containerna börjar bli fulla eller vid andra sop-problem, ring istället Ola Elmqvist (0733-362886).

Tänk även på att om du komposterar så minskar vi miljöpåverkan och i längden även våra sopkostnader.

Kommentera gärna: