Ändring av uppgifter i Gåsöguiden m.m.

  • Stämmer inte Husno/Fack i Gåsöguiden ändra här eller har du blivit tilldelad en ny adress på Gåsö
  • Har du fått eget mobilno. eller bytt notera det nya numret här.
  • Har du fått egen e-postadress eller ändrat den notera adressen här.
  • Skriv gärna här vad ändringen gäller

Stämmer uppgifterna i telefonbo0ken?

se senaste utgåvan som du hittar här