Gåsöguidens redaktion

ANSVARIG UTGIVARE
Henrik Plym-Forsell
070-510 7273

CHEFREDAKTÖR
Madeleine Wallenstam
076-871 75 56

FORMGIVARE
Martin Zetterkvist
070-859 55 22

ANNONSER, MEDLEMMAR & TELEFONLISTA
Ingeborg Simonsson
0
TRYCK
Maria och Magnus Iversén
Göteborgstryckeriet
070-668 0821
www.gbgt.se