Bastu

Äntligen har vi på Gåsö en fantastiskt fin, nyrenoverad och lättanvänd bastu – stort tack till familjen Ramberg som gjorde detta möjligt! Bastun finns i Vaboa och du bokar den genom att sätta upp en kupong på listan i posthuset. 
En kupong kostar 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar. 

Kuponger köper du i kiosken eller hos David Schelin i Tullen, Ulf Tengroth i Lunnevik eller Magdalena Flodin i röda huset på berget mitt emot boulebanan. Samma kuponger gäller för tennis, 2-kronor, kajaker och bastu. 

OBS! Häll aldrig saltvatten på bastuaggregatet, då rostar det sönder! Ta därför alltid med sötvatten samt ved. 
Lämna bastun städad och fin.

Uppdatering juli 2018:
Bastuaggregatet i Gåsöbastun i Vaboa är reparerat och bastubad tillåtet igen!
Samma regler som tidigare, dvs inget saltvatten på aggregatet och Gåsökupong köps på vanligt sätt för bokning. Tack till Martin Bengtsson och Jens Fahlén för frivilliga insatser. Eventuella fel, faror eller brister rapporteras till GTSK styrelse som redan har ett helt nytt mycket hållfastigigt aggregat för leverans när det nuvarande helt gjort sitt.
GTSK Styrelse"