Jerk HarlingS MINNESPRIS

Familjen Harling och GTSK styrelse har beslutat att instifta "Jerk Harlings minnespris" som prestigefyllt årligt vandringspris på Gåsö.

Priset delas ut "För extraordinära insatser som främjar Gåsö Tennis- och Seglingsverksamhet eller på annat sätt stöder Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs vision om den bästa sommaren någonsin"

GTSK Styrelse beslutar vem som tilldelas priset. Särskild hänsyn vid Styrelsens bedömning tas till frivilliga insatser, sportmanship och agerande i GTSK andan av samarbete, vänlighet, respekt och tradition.

Priset kommer delas ut första gången 21a juli 2018. Medlemmar är följande år välkomna med nomineringar till GTSK ordförande innan midsommar.   
 
Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2018-06-22