Jerk Harlings Minnespris

Familjen Harling och GTSK styrelse har beslutat att instifta "Jerk Harlings minnespris" som prestigefyllt årligt vandringspris på Gåsö.

Priset delas ut "För extraordinära insatser som främjar Gåsö Tennis- och Seglingsverksamhet eller på annat sätt stöder Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs vision om den bästa sommaren någonsin".

GTSK Styrelse beslutar vem som tilldelas priset. Särskild hänsyn vid Styrelsens bedömning tas till frivilliga insatser, sportmanship och agerande i GTSK andan av samarbete, vänlighet, respekt och tradition.
Priset kommer delas ut första gången 21a juli 2018. Medlemmar är följande år välkomna med nomineringar till GTSK ordförande innan midsommar.
 

2020 - Jonas Wilhelmsson

Motivering:
Jonas har under 15 år suttit i styrelsen för Gåsö Samfällighetsförening och de senaste 6 åren som ordförande.
I denna roll har Jonas gjort ett utmärkt lagbygge i styrelsen som i alla delar är mycket kompetent och har en mycket hög "lägstanivå" och gjort väldigt mycket gott för Gåsö. Några exempel kan nämnas såsom sophantering frågan, utredning av rösträtt och stadgar, vatten, avlopp, el, belysning, bryggor, badplatser med mera. Jonas har alltid samarbetat nära och i gott samarbete med styrelsen för GTSK vilket främjat den goda Gåsöanda som råder på ön. Jonas har alltid kommunicerat med medlemmarna i Samfälligheten och GTSK på ett pedagogiskt och regelbundet sätt och på många sätt bidragit till GTSK vision om "Den bästa sommaren någonsin" trots att Jonas själv kanske inte briljerat personligen på tennis-, golf- eller kappseglingsbanan. Inte desto mindre är Jonas ett lysande exempel där extraordinära frivilliga insatser för Gåsös bästa gynnar alla på ön.  
 
Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2020-07-19

2019 - Sture Sundén

Motivering:
Sture har sedan ankomsten till Gåsö varit en eldsjäl inom Gåsö seglingsverksamhet där han bidragit som ledare och inspirationskälla samt med stor kunskap både  inom själva segligen och val av båtar, reparation och konstruktion och inte minst matchrace där Sture visat framfötterna i allra högsta grad på tävlingsbanan. Vidare har han ordnat trevliga "after sail" och inspirerat många ungdomar på ön inom seglingen.
Dessutom har Sture gjort många frivilliga insatser inom andra sammanhang såsom badplatsskötsel och potatisodling som exempel på trivselhöjande aktiviteter. 


Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2019-07-20

2018 - Martin Zetterquist

Motivering:
Martin har under decennier gjort omfattande insatser för att öka trivseln på Gåsö både inom och utom styrelsearbete i sann Gåsöanda. Exempel på trivselhöjande aktiviteter är Gåsöguiden, Husboken både 2018 och 2008, samt diverse andra insatser som auktionsförrättare under fler år samt storbilds-TV vid fotbollsevenemang i sjöboden. Martin har på ett osjälviskt och proaktivt sätt verkat för att alla ska få det ännu lite trivsammare på Gåsö och lagt mycket av sin egen tid på detta under många år. När Martin nu avgår ur GTSK styrelse blir han en mycket värdig pristagare.


Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2018-07-21