Jerk Harlings minnespris

Familjen Harling och GTSK styrelse har beslutat att instifta "Jerk Harlings minnespris" som prestigefyllt årligt vandringspris på Gåsö.
Priset delas ut "För extraordinära insatser som främjar Gåsö Tennis- och Seglingsverksamhet eller på annat sätt stöder Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs vision om den bästa sommaren någonsin".
GTSK Styrelse beslutar vem som tilldelas priset. Särskild hänsyn vid Styrelsens bedömning tas till frivilliga insatser, sportmanship och agerande i GTSK andan av samarbete, vänlighet, respekt och tradition.
Priset kommer delas ut första gången 21a juli 2018. Medlemmar är följande år välkomna med nomineringar till GTSK ordförande innan midsommar.  

2019 - Sture Sundén
Motivering:
Sture har sedan ankomsten till Gåsö varit en eldsjäl inom Gåsö seglingsverksamhet där han bidragit som ledare och inspirationskälla samt med stor kunskap både  inom själva segligen och val av båtar, reparation och konstruktion och inte minst matchrace där Sture visat framfötterna i allra högsta grad på tävlingsbanan. Vidare har han ordnat trevliga "after sail" och inspirerat många ungdomar på ön inom seglingen.
Dessutom har Sture gjort många frivilliga insatser inom andra sammanhang såsom badplatsskötsel och potatisodling som exempel på trivselhöjande aktiviteter. 


Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2019-07-20

2018 - Martin Zetterquist
Motivering:
Martin har under decennier gjort omfattande insatser för att öka trivseln på Gåsö både inom och utom styrelsearbete i sann Gåsöanda. Exempel på trivselhöjande aktiviteter är Gåsöguiden, Husboken både 2018 och 2008, samt diverse andra insatser som auktionsförrättare under fler år samt storbilds-TV vid fotbollsevenemang i sjöboden. Martin har på ett osjälviskt och proaktivt sätt verkat för att alla ska få det ännu lite trivsammare på Gåsö och lagt mycket av sin egen tid på detta under många år. När Martin nu avgår ur GTSK styrelse blir han en mycket värdig pristagare.


Henrik Plym-Forshell
Ordförande GTSK
2018-07-21