Gåsö vänner Tennis & Segelklubbs
Styrelse

Hedersmedlem
Peter af Klercker

Ordförande
Henrik Plym Forshell

Sekreterare
Madeleine Wallenstam


Skattmästare
Ulf Strinnholm

Segling
Sten Wallin

Tennis
David Karlén

Klubbmästare
Fredrik af Klercker

Ledamot (Medlemsregister)
Ingeborg Simonsson

Ledamot
Gustav Dahlberg

Suppleant (Kiosken)
Malin Rosengren

REVISORER

Ordinarie
Stefan Daun

Suppleant
Peter af Klercker

Valberedning

Ordförande
Ulf Tengroth

Ledamot
Martin Cullberg
 

Förutvarande ordförande i
GTSK

Jerk Harling
1980-1984

Bertil Cornelius
1985-1989

Peter af Klercker
1990-2000

Knut Simonsson
2001-2005

Patrik Cornelius
2006-2009

Torsten Johansson
2010-2011

Ulf Tengroth
2012-2014