Gåsö vänner Tennis & Segelklubbs
Styrelse

Hedersmedlem
Peter af Klercker

Ordförande
Henrik Plym Forshell

Sekreterare
Madeleine Wallenstam


Skattmästare
Ulf Strinnholm

Segling
Gustav Dahlberg

Tennis
David Karlén

Klubbmästare
Fredrik af Klercker

Ledamot (Medlemsregister)
Ingeborg Simonsson

Suppleant
Ebba Daun

Suppleant (Kiosken)
Malin Rosengren

REVISORER

Ordinarie
Axel Elmqvist

Suppleant
Jesper Kvanvig

Valberedning

Ordförande
Karin Sjögren

Ledamot
Mathias Flodin
 

Förutvarande ordförande i
GTSK

Jerk Harling
1980-1984

Bertil Cornelius
1985-1989

Peter af Klercker
1990-2000

Knut Simonsson
2001-2005

Patrik Cornelius
2006-2009

Torsten Johansson
2010-2011

Ulf Tengroth
2012-2014