Gåsö vänner Tennis & Segelklubbs
Styrelse

ORDFÖRANDE
Henrik Plym Forshell

SEKRETERARE & REDAKTÖR GÅSÖGUIDEN
Madeleine Wallenstam


KASSÖR & SKATTMÄSTARE
Ulf Strinnholm

LEDAMOT, KIOSKEN
Malin Rosengren

LEDAMOT, SEGLING & BÅTARNA
Gustav Dahlberg

LEDAMOT, TENNIS
David Karlén

LEDAMOT, KLUBBMÄSTARE
Fredrik af Klercker

LEDAMOT- ANNONSERING & MEDLEMSREGISTER
Maria Stackelberg

SUPPLEANT, GÅSÖGUIDEN PRODUKTION
Ebba Daun

HEDERSMEDLEM
Peter af Klercker

REVISORER

Ordinarie
Axel Elmqvist

Suppleant
Jesper Kvanvig

Valberedning

Ordförande
Karin Sjögren

Ledamot
Mathias Flodin
 

Förutvarande ordförande i
GTSK

Jerk Harling
1980-1984

Bertil Cornelius
1985-1989

Peter af Klercker
1990-2000

Knut Simonsson
2001-2005

Patrik Cornelius
2006-2009

Torsten Johansson
2010-2011

Ulf Tengroth
2012-2014