Gåsö Hamn

Gåsös hamn fick sin nuvarande utformning sommaren 2008 efter många års diskussioner & otaliga lösningsförslag.
Befintliga fasta bryggor kompletteras med pontoner för att erbjuda fler båtplatser samt ge skydd i den inre hamnen.

Gåsö hamn innefattar ett 60-tal fasta båtplatser plus reserv- och gästplatser.
> GÅSÖBOR kan teckna fast båtplats eller hyra per vecka / sommar
> BESÖKANDE bereds plats i gästhamnen.

Kontakta hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 22 33 för aktuell information.
Tillgång avhängigt båtstorlek och platssituation. Priser finns listade här.

Stockeviks hamnkapten nås på 010-455 12 78 och 076-780 8178 samt hamnkapten at stockevik punkt se

GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn betalas med Swish 123 690 86 44, Plusgiro 4309845-8
eller kontant i posthuset. Båtnamn och datum i infofältet tack. 

2015

Hamnen är nu vinterrustad!

I början av september korrigerades fästena till pontonerna ut från Ångbåtsbryggan, eftersom dessa börjat ”driva”, speciellt vid hård och fel vind.

SF Pontona har kortat av kättingarna ca 1,5-2 meter. Pontonen är indragen mot ångbåtsbryggan nästan en meter och man har även spänt upp ytterligare sex kättingar.

En plåt för landgången monterades också. Vi hoppas att denna lösning står sig mot vädrets makter!

Läs hela inlägget »