Gåsö Hamn

Gåsös hamn fick sin nuvarande utformning sommaren 2008 efter många års diskussioner & otaliga lösningsförslag.
Befintliga fasta bryggor kompletteras med pontoner för att erbjuda fler båtplatser samt ge skydd i den inre hamnen.

Gåsö hamn innefattar ett 60-tal fasta båtplatser plus reserv- och gästplatser.
> GÅSÖBOR kan teckna fast båtplats eller hyra per vecka / sommar
> BESÖKANDE bereds plats i gästhamnen.

Kontakta hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 22 33 för aktuell information.
Tillgång avhängigt båtstorlek och platssituation. Priser finns listade här.

Stockeviks hamnkapten nås på 010-455 12 78 och 076-780 8178 samt hamnkapten at stockevik punkt se

GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn betalas med Swish 123 690 86 44, Plusgiro 4309845-8
eller kontant i posthuset. Båtnamn och datum i infofältet tack. 

2016

Samfällighetens styrelse har beslutat om utökad hastighetsbegränsning i hamnområdet. Inom hamnbassängerna gäller redan maxfart om 3 knop.

Vi lägger nu till området innanför en linje mellan de blå bojarna, dvs:
> 1 st strax nord Skutholmen,
> 1 st ost Kanalbryggan,
> samt de bojar som utgör akterförtöjningar för gästplatserna på yttre pontonbryggan.

Hastighetsgränsen är här 5 knop.
Läs hela inlägget »