Gåsö Hamn

Gåsös hamn fick sin nuvarande utformning sommaren 2008 efter många års diskussioner & otaliga lösningsförslag.
Befintliga fasta bryggor kompletteras med pontoner för att erbjuda fler båtplatser samt ge skydd i den inre hamnen.

Gåsö hamn innefattar ett 60-tal fasta båtplatser plus reserv- och gästplatser.
> GÅSÖBOR kan teckna fast båtplats eller hyra per vecka / sommar
> BESÖKANDE bereds plats i gästhamnen.

Kontakta hamnkapten Martin Cullberg, 076-511 22 33 för aktuell information.
Tillgång avhängigt båtstorlek och platssituation. Priser finns listade här.

Stockeviks hamnkapten nås på 010-455 12 78 och 076-780 8178 samt hamnkapten at stockevik punkt se

GÄSTHAMN
 > 150 kr / dygn betalas med Swish 123 690 86 44, Plusgiro 4309845-8
eller kontant i posthuset. Båtnamn och datum i infofältet tack. 

2017 > 09

Gåsö förfogar över totalt 3 platser i Stockeviks hamn. Klicka på bilden för att se placering. Platserna får nyttjas tillfälligt, främst för i- och urlastning samt kortare ärenden, dock inte längre än 2 timmar!

Den rödmarkerade platsen nyttjas för upp- och iläggning av båtar via kran. Denna kan användas för kortare stopp under tiden 15 april – 15 september och då max 15 min eller med bemanning i båten för att snabbt kunna flytta densamma.

Nya skyltar för att tydligt markera detta är på plats sedan vårsäsongen 2018.
Läs hela inlägget »
Hamnkaptenen i Stockevik ber samtliga båtförare att respektera gällande fartgränser.

5 knop i den yttre hamnen, även vid utfart. 3 knop i den inre.
Klicka på bilden för förstoring.
Läs hela inlägget »