EL På Gåsö

Här samlar vi all information om el - i en blog för att enkelt kunna hålla historisk överblick.

2015

Vattenfall aviserade i somras att de behövde byta ut elkabel samt ett kabelskåp på Gåsö. Detta arbete är avslutat, men det återstår en hel del stensättning som inte kan göras pga väder förrän till våren.

Lennart Tham har följt arbetet och därtill haft långa samtal med Vattenfall om kabel från fastlandet, nya transformatorstationer och nya el-ledningar då vår nuvarande infrastruktur är både gammal, otillräcklig och väderkänslig.

Vattenfall har precis återkommit och meddelat hur de tänker sig den fortsatta processen. Projekttiden är start direkt efter påsk och fram till skolavslutning och fortsatt under hösten 2016.
  • 2 st Transformatorer; 2x2x2 meter
  • Ny dragning av elkabel i fjorden
  • Ny dragning av kabel på land 
Samfälligheten bevakar ärendet och har involverat Arne Flodin och Ulf Rosengren att kommentera dragning samt föreslagen placering av transformatorerna enligt nedan. Mer info kommer när vi har den.
Läs hela inlägget »
Styrelsen har under verksamhetsåret gjort en översyn av Gåsös samtliga elavtal, dels för att byta till hållbart genererad el, dels för att om möjligt sänka kostnaderna. Vi har nu lyckats med bägge vilket är mycket glädjande!

Vi har även kontaktat Vattenfall och Fortum och bett dem att ta fram konkurrensmässiga offerter till samtliga hushåll på Gåsö. Vi misstänker som bekant att många inte gjort aktiva val av elleverantör samt att vi får bättre villkor om vi agerar som kollektiv i stället för att upphandla individuellt. Vi har givetvis bett bägge leverantörer att ge absolut bästa villkor för ren el!

Vattenfall äger ledningarna till Gåsö och säljer även el till samfälligheten (förmodligen också till de flesta hushåll i dag). Fortum har ju en testanläggning på Gåsös vatten för att utvinna vågkraft. De avser att ta denna i kommersiell drift under våren 2015 och det är häftigt att vi nu kan värma och lysa upp vår ö med hjälp av vågorna utanför!

Fortum skriver själva att "Vi erbjuder därför ett miljötillval vi kallar "Våg och Vind" som innebär att du får så mycket el från vågkraftsparken utanför Gåsö som vi förmår producera och resten av din elanvändning levereras från våra vindkraftverk."

Parallellt med denna offertanmodan påbörjar vi undersökning av förutsättningarna till ersättning från Fortum för den våg-el de kommer att sälja.

Nedan finns två erbjudanden samtliga Gåsöbor kan ta ställning till. Väl medvtna om att dessa är tidsbegränsade kan vi alltid be om uppdaterade offerter över tid
Läs hela inlägget »
Stort tack till alla som skickat information om era fastigheters elförbrukning och elavtal!

Ett högst ovetenskapligt genomsnitt tycks ligga på 6.000 – 7.000 kWh/år, även om spannet är från 1.500 – 15.000 kWh/år. Det verkar också som att många har oförhandlade kontrakt och säkerligen därmed betalar onödigt mycket. Vi kan nog också misstänka att det finns potential i energieffektivisering för att minska läckage.
 
Styrelsen har jobbat vidare på detta område:
  • Samfällighetens egna elavtal är nu omförhandlade. Vi har både sänkt kostnaden och fått vind-el
  • Vattenfall skall lämna offert till samtliga fastighetsägare, har inte fått konkret förslag än
  • Fortum går i produktion med vågenergi från Gåsös vatten under senvåren. Vi har en dialog med marknadschefen om att få första tjing på att köpa just denna el. Fortum undersöker om det finns några begränsningar i detta och återkommer med förslag till samtliga fastighetsägare. (OM det av någon anledning skulle visa sig att de redan lovat bort denna produktion kommer Fortum att presentera ett motsvarande förslag som Vattenfall baserat på förnyelsebar energi).
 
Vi har även påbörjat inventering av förutsättningarna för solpaneler på Gåsö.
 
Vi hoppas att Fortum kan komma till Gåsö i sommar och berätta om vågprojektet och deras arbete för förnyelsebar elproduktion i allmänhet. Vi avser också att bjuda in kommunens energi och klimatrådgivare som har lite tips & trix att förmedla.
Läs hela inlägget »