EL På Gåsö

Här samlar vi all information om el - i en blog för att enkelt kunna hålla historisk överblick.

2016 > 01

EN HISTORISK DAG!
Vågkraftprojektet på Gåsös vatten börjar nu leverera el till nätet.

Läs mer:
> Ny Teknik
> GodEl
> Seabased - projektet
Läs hela inlägget »