EL På Gåsö

Här samlar vi all information om el - i en blog för att enkelt kunna hålla historisk överblick.

2018 > 03

Som de flesta vet har Vattenfall genomfört sin planerade ombyggnad av elnätet under senhösten och vintern. Dragningen utgår från Lunnevik där ett nytt transformatorhus är byggt i den östra kanten av ängen. Arbetet har inneburit en stor åverkan i samband med schaktningen av stigen från Lunnevik fram till och med den del av stigen som möter berghällarna på väg till Bunnäskilen. Återställandet har påbörjats i veckan (se bifogade bilder) i samråd med företrädare från Gåsö Samfällighetsförening och andra berörda.
Själva ombyggnaden har gått utan tekniska missöden vilket innebär att målsättningen med entreprenaden uppfyllts.

Mer bilder finns här
Läs hela inlägget »