VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2010 > 10

AVLOPSSNÄT:
Samfälligheten ansvarar för de delar av avloppsnätet och pumpstationer som listas nedan:
* Pumpstationen vid Kanalbryggan inklusive avloppsledningen över till fastlandet.
* Pumpstationen i Tullen inklusive ledningen till pumpstationen vid Kanalbryggan.
* Huvudledningen från pumpstationen vid Kanalbryggan bort mot Gråfålevat.
* Huvudledningen in i byn så långt självfallsledningen sträcker sig.

För övriga avloppsledningar, pumpar och tuggers som ansluter till samfällighetens nät ansvarar de som nyttjar dessa, enskilda hushåll eller i grupp med andra hushåll.


VATTENLEDNINGSNÄT:
Samfälligheten ansvarar för de delar av vattenledningsnätet fram till respektive hushålls avstängningskran som skall finnas utanför byggnaden. Respektive husägare eller hushåll skall ansvara för att vattnet är avstängt under vinteravstängningsperioden.
Läs hela inlägget »