VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2015 > 12

Vi hade planerat med Allfix att sänka ned avloppsledningen på cirka 55 m längs Kanalbryggan. Tanken var att förse ledningen med tyngder och försänka genom bortspolning av det ytliga bottenmaterialet så att överkant på ledningen kommer under bottenytan.

Allfix påbörjade arbetet i slutet av november, men fann botten så hård och full av sten att det tänkta arbetssättet inte fungerade. Vi bestämde att avbryta för i år och överväga andra alternativ under det kommande året.

Läs hela inlägget »