VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2016

Björn Salomonson rapporterar:
Vi firade jul inklusive gårdagens storm på Gåsö. Husen verkar ha klarat sig bra. Nocken på Kanalbryggan har fått sig en törn. Vattnet gick högt på måndagskvällen och sniffade flera sjöbodar.

Före den värsta stormen såg jag att inläckaget i avloppspumpstationen var ganska stot särskilt från byledningen men i mindre grad även från Lunneviksledningen. Det var ett starkt samband mellan flödet och hur högt vattnet stod. När nivån ökade ytterligare på annandagens förmiddag hängde inte pumparna med så jag stängde av dom. På kvällen var havsnivån över golvet i pumphuset men sjönk under natten ner till mer normala nivåer. Trots ett visst inläckage satte jag i samråd med Lennart på pumparna igen.

Bilden visar inströmmande vatten från byledningen till vänster om den blå pumpdetaljen och från Lunneviksledningen till höger om den.
Läs hela inlägget »
Nu är även vattnet i Tullen avstängt.
Läs hela inlägget »
I dag stängdes vattnet av till byn, Lunnevik och hamnen. Tullens vatten är fortfarande påkopplat. Lennart Tham håller koll och bestämmer när också det skall stängas.

Ett par ytterligare VA-aktiviteter är schemalagda den närmsta tiden. Dennis skall laga skador på, och förankra, avloppet till Lunnevik (utlovat till för en månad sedan). Boströms skall komma ut denna vecka för att installera tuggrar varefter Rensman kan fullfölja sitt jobb med att blåsa  tryckledningarna på land.
 
Läs hela inlägget »
När vi filmade avloppssystemet i november 2014 stod det klart att vår karta och verkligheten inte till fullo stämmer överens. Påföljande grävningar bekräftade detta faktum.

Vi vill därför uppdatera kartan och ber alla fastighetsägare att markera sina anslutningar eller korrigera ev kända felaktigheter på den individuella blankett som har delats ut i postfacken. En separat brevlåda är uppsatt där blanketterna skall lämnas.

I tillägg finns den generella blanketten och originalkartan att ladda ned ovan.

TACK FÖR DIN HJÄLP!
Läs hela inlägget »
Vattnet kopplas på fullt ut under eftermiddagen fredag 8 april.
Dennis har varit på Gåsö sedan i måndags 4 april. Vattnet till cisternen, som nu är åtgärdad, sätts på torsdag em. Tullens vatten fredag förmiddag, resterande fredag eftermiddag, efter reparationer i ett par hus.
Läs hela inlägget »
Avloppet fick sig en smäll under höstens högvatten kring 30 november och en av självfallsledningarna lossnade i en skarv före pumphuset. Även utloppet närmast huset verkade flyta upp vid högvatten.

Felet är nu avhjälpt och avloppet nedgrävt av Dennis (”den nye Peppe”). Han har kvar en mindre reparation på vattencisternen inom kort. Rensman har också precis spolat rent ledningen över till Stockevik. Stort tack till Ola Fredriksson, Björn Salomonson och Lennart Tham för all hjälp med detta!
Läs hela inlägget »