VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2016 > 03

Avloppet fick sig en smäll under höstens högvatten kring 30 november och en av självfallsledningarna lossnade i en skarv före pumphuset. Även utloppet närmast huset verkade flyta upp vid högvatten.

Felet är nu avhjälpt och avloppet nedgrävt av Dennis (”den nye Peppe”). Han har kvar en mindre reparation på vattencisternen inom kort. Rensman har också precis spolat rent ledningen över till Stockevik. Stort tack till Ola Fredriksson, Björn Salomonson och Lennart Tham för all hjälp med detta!
Läs hela inlägget »