VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2016 > 06

När vi filmade avloppssystemet i november 2014 stod det klart att vår karta och verkligheten inte till fullo stämmer överens. Påföljande grävningar bekräftade detta faktum.

Vi vill därför uppdatera kartan och ber alla fastighetsägare att markera sina anslutningar eller korrigera ev kända felaktigheter på den individuella blankett som har delats ut i postfacken. En separat brevlåda är uppsatt där blanketterna skall lämnas.

I tillägg finns den generella blanketten och originalkartan att ladda ned ovan.

TACK FÖR DIN HJÄLP!
Läs hela inlägget »