VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2016 > 11

I dag stängdes vattnet av till byn, Lunnevik och hamnen. Tullens vatten är fortfarande påkopplat. Lennart Tham håller koll och bestämmer när också det skall stängas.

Ett par ytterligare VA-aktiviteter är schemalagda den närmsta tiden. Dennis skall laga skador på, och förankra, avloppet till Lunnevik (utlovat till för en månad sedan). Boströms skall komma ut denna vecka för att installera tuggrar varefter Rensman kan fullfölja sitt jobb med att blåsa  tryckledningarna på land.
 
Läs hela inlägget »