VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2016 > 12

Björn Salomonson rapporterar:
Vi firade jul inklusive gårdagens storm på Gåsö. Husen verkar ha klarat sig bra. Nocken på Kanalbryggan har fått sig en törn. Vattnet gick högt på måndagskvällen och sniffade flera sjöbodar.

Före den värsta stormen såg jag att inläckaget i avloppspumpstationen var ganska stot särskilt från byledningen men i mindre grad även från Lunneviksledningen. Det var ett starkt samband mellan flödet och hur högt vattnet stod. När nivån ökade ytterligare på annandagens förmiddag hängde inte pumparna med så jag stängde av dom. På kvällen var havsnivån över golvet i pumphuset men sjönk under natten ner till mer normala nivåer. Trots ett visst inläckage satte jag i samråd med Lennart på pumparna igen.

Bilden visar inströmmande vatten från byledningen till vänster om den blå pumpdetaljen och från Lunneviksledningen till höger om den.
Läs hela inlägget »
Nu är även vattnet i Tullen avstängt.
Läs hela inlägget »