VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2017

Efter samråd och långt samtal med Dennis togs beslutet att skjuta på vattenstängningen till den 20e nov och att vi då stänger hela systemet.

Detta kanske orsakar problem för dem som räknat med stängning den 15e, vilket vi givetvis beklagar men den kompromiss vi valt.
 
Om det kommer en oväntad köldknäpp före den 20e får Dennis göra en snabbutryckning.
Läs hela inlägget »

Vattnet

för hela Gåsö kopplas på i morgon fredag 31 mars. Vid förberedelsearbetet upptäcktes ett par öppna ventiler under några sjöbodar som nu stängts.
Vi uppmanar ånyo samtliga att vara förberedda på att vattnet normalt kopplas på 1 april (eller vardag närmst detta datum).
Läs hela inlägget »
Resten av systemet följer nästa vecka
Läs hela inlägget »