VATTEN & Avlopp

Här samlar vi all relevant information och dokument som rör en av Samfällighetens viktigaste anläggningar - vatten och avlopp. Rutiner, Status och Dokument har permanent plats högtst upp, övriga uppdateringar förs in i VA-bloggen för att kunna hålla historisk överblick.

RUTINER
  • Vattnet sätts normalt på 1 april eller, om påsken infaller tidigare, på skärtorsdagen.
  • Vattnet stängs normalt av den 15 november.
Rutiner för på- och avstängning är i slutänden beroende av väderleken. När beslutet om datum för att sätta på respektive stänga av är definitivt förs det in på hemsidan. Angivna datum avser närmaste vardag. Varje fastighetsägare ser till att den egna anslutningen är stängd när vattnet sätts på, oavsett om det sker tidigare än planerat eller meddelande inte hunnit läggas ut.

STATUS
I dag stängdes vattnet till Tullen. Därmed är allt vatten bortkopplat för säsongen.
Se bloginlägg nedan för ytterligare detaljer
Styrelsen 6 december 2016

DOKUMENT

2018 > 07

Här bifogas rapport från provtagning av vattnet i bybrunnen den 18 juni.

I korthet kan följande sägas om de viktigaste resultaten. Mycket bättre än för två år sedan men fortfarande klassat som otjänligt vad gäller E-colibakterier.

Man bör alltså koka vattnet om det ska drickas. Man ska också notera att kraven är satta utifrån att det är en enskild brunn. För en mer allmän är kraven strängare. Pumpningen som Tomas Hall fixat för bättre omsättning verkar dock ha haft stor effekt. Tack, Tomas!
 
De viktigaste parametrarna: Årets värde/riktvärde/2016-värde
  • Odlingsbara mikroorganismer: 1000/1000/>3000
  • E-colibakterier: 12/10/30 Dvs fortfarande otjänligt men med liten marginal.
  • Koliforma bakterier 37gr C: 410/500/1200
  • Färg: 50/30/50
  • pH: 5,9/<6,5/5,8
  • Järn: 0,93/0,50/0,99
Läs hela inlägget »