Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2016

Efter en tids jagande meddelade Rambo att de fortsätter med sortering av matavfall även i sommar!
"Ja – vi kommer att fortsätta med matavfallsinsamling från Gåsö på samma sätt som förra året.

Anledningen till att vi inte har svarat var att jag ville ta reda på om det var något som vi behöver förändra i logistiken och hur många kärl som det till slut var i omlopp, om de behöver kompletteras. Mm - jag har inte fått hela bilden ännu, men det löser vi under våren.

Så ni kan börja att källsortera matavfall från Gåsö redan nu, jag utgår ifrån att det, sedan förra säsongen finns bruna kärl på ön – vi ser till att de hämtas och byts ut samtidigt med de ordinarie hämtningstillfällen som restavfallet från ön. Om det inte finns så kommer det tomma kärl vid nästa hämtningstillfälle.

Hur har ni det med påsar?"

Läs hela inlägget »
Mötet med kommunalrådet Johansson var konstruktivt. Det positiva var att vårt förslag om vidare diskussion kring särtaxa för de tre öarna hörsammades. Löfte om att detta följs upp internt, nu.
Här är minnesanteckningar möte Lysekils kommunalråd 3 mar 2016

Under mötet överlämnade vi Gåsös invändningar emot nu klubbade beslut, för att få våra synpunkter officiellt registrerade. Allt i god anda.
> Gåsö Samfällighet Sophantering PM till Lysekil 3 mar 2016

Detta därmed blev därmed ett offentligt dokument, vilket snappades upp av Lysekilsposten ett par dagar senare:
> Lysekilsposten - Ompröva beslutet 9 mar 2016 - web
> Lysekilsposten - Ompröva beslutet 9 mar 2016 - bild

Vi återkopplade till kommunalrådet att vi inte hade någon del i artkelns tillkomst, utan ser fortsatt fram emot en konstruktiv dialog och lösning på fortsatt sophämtning på öarna. Svar inkom 18 mars:
"Hej!
Jag har uppgifter om en del av det vi pratade om vid vårt möte.

SÄRTAXA
En beräkning som baseras på 2014 års kostnader för hämtning på öar visar att man grovt räknat skulle hamnat strax över fem tusen kronor per privathushåll. Detta inkluderar då grundavgift och hämtningsavgift fritid, d.v.s. inte hela året. Beräkningen har gjorts utifrån att alla får särtaxa och att det inte är frivilligt att välja om man vill lämna i land. Skulle detta bli aktuellt får man givetvis göra en noggrannare beräkning och utifrån dagens kostnader samt vad som ska räknas in i en särtaxa.

Kan hushållen på öarna upphandla och organisera gemensam sophämtning från ö till land i privat regi? Kommunens bedömning är att det inte finns några hinder för detta så länge det inte handlar om sådana transporter som kommunen själv i sina föreskrifter åtagit sig att utföra. I det överklagande som lämnats in behandlas dock saker som kan påverka denna fråga så rekommendationen är att inte arbeta vidare på detta spår innan överklagandet har prövats och avslutats.

Mvh
Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordförande"
Läs hela inlägget »
Vi har etablerat kontakt med Jan Ivarson, Hamnkapten på Stockevik. Jan har ett långt förflutet i kommunalpolitiken, är generellt en flitig debattör samt kritisk till kommunens föreslagna förändringar av sophanteringen. Nedan finns länkar till inlägg och mailväxlingar.

> Jan Ivarson insändare Lysekilsposten 10 dec 2015
Jan Ivarson Facebook inlägg 10 dec 2015
Jan Ivarson till Skaftö Öråd och Skärgårdarnas Riksförbund 11 dec 2015
Skärgårdarnas Riksförbund svar till Jan Ivarson 11 dec 2015

Under januari publicerade även Bohusläningen och Lysekilsposten egna artiklar med anledning av kommunstyrelsens och fullmäktiges bestlut att upphöra med sophämtning på öar utan fast landförbindelse. Varken Gåsö Samfällighets styrelse eller motsvarigheterna på Stora och Lilla Kornö har initierat dessa, då vi först och främst vill få till stånd en dialog med ansvariga i kommunen. Dock har vi självfallet svarat på frågor när journalister ringt.

Bohusläningen 5 jan 2016
Lysekilsposten 5 jan 2016 - sid 1
Lysekilsposten 5 jan 2016 - sid 2
Lysekilsposten 8 jan 2016
Bohusläningen Ledare 11 jan 2016
Jan Ivarson insändare Bohusläningen & Lysekilsposten 26 jan 2016
Bohusläningen 28 jan 2016

Vi har sedan januari försökt att nå kommunalrådet Jan-Olof Johansson för att sätta upp ett möte. Efter ett antal mail, sms och voice mails, kontakt med sekreterare samt officiell mötesbegäran hos registratorn har vi nu äntligen fått kontakt. Möte är bestämt till torsdag 3 mars där Gåsö, Stora, och förhoppningsvis Lilla, Kornö kommer att medverka.
Läs hela inlägget »