Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2018

Vad gäller den gemensamma komposten (placerad på samma ställe där de bruna kärlen för matavfall stått de senaste somrarna) ber vi alla att hjälpa till!

Följande enkla rutin medför att vi slipper lukt och ohyra (närmsta grannar har meddelat att det nu luktar förfärligt):
  1. Vrid upp locket, moturs
  2. Töm matavfall i tunnan, släng inte ned eventuella bruna påsar
  3. Rör om med plaststaven så att allt innehåll i komposten vältas
  4. Häll på strö som finns i den svarta byttan bredvid komposten. Först lite av ströet i den mindre påsen, sedan det grövre, så att toppskiktet täcks
  5. Skruva på locket, medurs, ordentligt. Kontrollera att ingen av lockets ”flärpar” går att lyfta.
Nya strösäckar finns inne i posthuset. Om innehållet i den svarta byttan tar slut, vänligen fyll på med nytt och meddela oss när även reservpåsarna är slut.

Styrelsen försöker titta till komposten men är inte alltid på plats så det vore mycket uppskattat om vi alla kan hjälpas åt att hålla den i presentabelt skick. Ett flertal familjer på Gåsö har redan lång erfarenhet av kompostering, bl.a. Francke / Tengroth, Tham, Haeger / Panget.
Läs hela inlägget »
12 mars 2018 får anses vara historisk! I dag har vi efter nästan tre års våndor och diskussioner tecknat avtal med Rambo och Västtransport för sophantering på Gåsö, Lilla och Stora Kornö..

Win-win för alla inblandade och fantastiskt tillfredsställande att all tid som plöjts ned i processen burit frukt. Ett stort tack till alla medverkande!

Lysekilsposten, som publicerat ett antal kritiska artiklar under resans gång,  var med under signeringen för att dokumentera ett positivt avslut.

Nu börjar det roliga - att implementera en modern avfallshantering som vi "äger" och själva påverkar till det bättre!

www.lysekilsposten.se/artikel/sopkonflikten-med-oborna-ar-over/
Läs hela inlägget »
Vi har i skrivande stund fått in ca hälften av alla fullmakter. Utan en full uppslutning av alla sop-abonnenter kommer vi inte att kunna skriva avtal med Rambo i tid för övergång till den nya lösning vi tagit fram.

Därför ber vi att de som ännu inte skickat in en fullmakt gör så med vändande post (deadline är 1 februari 2018). För tydlighets skull publiceras ånyo själva fullmakten samt information om hur sophanteringen är tänkt att fungera fr.o.m 1 april 2018.

Alternativet till vår föreslagna lösning är att all sophantering på Gåsö upphör och att var och en tar med sig soporna till fastlandet - till en något lägre kostnad (2.800 kr per år).
 
Läs hela inlägget »