Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2018 > 01

Vi har i skrivande stund fått in ca hälften av alla fullmakter. Utan en full uppslutning av alla sop-abonnenter kommer vi inte att kunna skriva avtal med Rambo i tid för övergång till den nya lösning vi tagit fram.

Därför ber vi att de som ännu inte skickat in en fullmakt gör så med vändande post (deadline är 1 februari 2018). För tydlighets skull publiceras ånyo själva fullmakten samt information om hur sophanteringen är tänkt att fungera fr.o.m 1 april 2018.

Alternativet till vår föreslagna lösning är att all sophantering på Gåsö upphör och att var och en tar med sig soporna till fastlandet - till en något lägre kostnad (2.800 kr per år).
 
Läs hela inlägget »