Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2018 > 03

12 mars 2018 får anses vara historisk! I dag har vi efter nästan tre års våndor och diskussioner tecknat avtal med Rambo och Västtransport för sophantering på Gåsö, Lilla och Stora Kornö..

Win-win för alla inblandade och fantastiskt tillfredsställande att all tid som plöjts ned i processen burit frukt. Ett stort tack till alla medverkande!

Lysekilsposten, som publicerat ett antal kritiska artiklar under resans gång,  var med under signeringen för att dokumentera ett positivt avslut.

Nu börjar det roliga - att implementera en modern avfallshantering som vi "äger" och själva påverkar till det bättre!

www.lysekilsposten.se/artikel/sopkonflikten-med-oborna-ar-over/
Läs hela inlägget »