Sophanteringen på Gåsö

Denna sida är ägnad till de förändringar i avfallshanteringen som Lysekils kommun avser införa våren 2018. Information om detta och annat som berör avfallshantering uppdateras löpande i sop-bloggen nedan.
Vi tar tacksamt emot alla kommentarer och förslag!
 

SOP-BlogG

Nyheter och händelser läggs upp kronologiskt. Klicka på en rubrik för att komma till "hela" bloggarkivet.

2018 > 07

Vad gäller den gemensamma komposten (placerad på samma ställe där de bruna kärlen för matavfall stått de senaste somrarna) ber vi alla att hjälpa till!

Följande enkla rutin medför att vi slipper lukt och ohyra (närmsta grannar har meddelat att det nu luktar förfärligt):
  1. Vrid upp locket, moturs
  2. Töm matavfall i tunnan, släng inte ned eventuella bruna påsar
  3. Rör om med plaststaven så att allt innehåll i komposten vältas
  4. Häll på strö som finns i den svarta byttan bredvid komposten. Först lite av ströet i den mindre påsen, sedan det grövre, så att toppskiktet täcks
  5. Skruva på locket, medurs, ordentligt. Kontrollera att ingen av lockets ”flärpar” går att lyfta.
Nya strösäckar finns inne i posthuset. Om innehållet i den svarta byttan tar slut, vänligen fyll på med nytt och meddela oss när även reservpåsarna är slut.

Styrelsen försöker titta till komposten men är inte alltid på plats så det vore mycket uppskattat om vi alla kan hjälpas åt att hålla den i presentabelt skick. Ett flertal familjer på Gåsö har redan lång erfarenhet av kompostering, bl.a. Francke / Tengroth, Tham, Haeger / Panget.
Läs hela inlägget »