Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2012 > 04

Ingemarsdotter Fredriksson; ny skorsten, Höjden.
Klicka här för att se ritning.
Läs hela inlägget »