Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2014 > 08

Fam Tengroth: Nybyggnation, sjöbod.
Klicka här för att se ritning.
Läs hela inlägget »