Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2016 > 05

Lotta Rosengren, om / utbyggnad, lyft av takkupa fastighet.
Se ritningar nedan:
=> Situationsplan
=> Befintlig plan
=> Blivande plan
=> Befintliga fasader
=> Blivande fasader
Läs hela inlägget »