Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2017

Bengt Sahlin - Ansökan om förhandsbesked avseende enbostadshus på tilltänkt avstyckning.
 
Läs hela inlägget »
Familjen Tham har inkommit med nytt bygglovsärende efter att den uppförda byggnaden kopplat till bevlijat bygglov 2014 avvikit för mycket från ritningarna på vilka ursprungligt bygglov beviljats.
Läs hela inlägget »
Uppdaterat 21 februari 2017:
Fam Ingemarsdotter-Fredriksson avser att renovera Höjden, hus 128  i tre steg. Endast steg 2 & 3 är kräver bygglov, vilket beviljats i februari 2017 enligt nedan. Byggstart är planerad till mars 2017, vilket kommer att innebära transport med helikopter.

Barbro och Ola skriver:
"Vi vill passa på att i förväg be om ursäkt för eventuellt störande helikoptertransporter som vi hoppas blir så få som möjligt under fredagen 31/3 och kanske veckan därpå"
Läs hela inlägget »
Fam Ramberg skriver:
Bästa Gåsö-grannar!
Efter att ha kånkat ved och vatten till bastun i Vaboa har vi tänkt stegra bekvämligheten med en alldeles egen, elektrisk därtill, på översta våningen. Det är allmänt sett lite trångt under takstolarna där, så vi tänkte glasa in balkongen som vätter mot öster för att kunna sitta där med infravärme, badrock & öl. Vi har tittat på många alternativ för glas ihop med en göteborgsarkitekt, Kasper Lennquist på Inobi, och kommit fram till att det mest stillfulla vore punschverandestuket, med små rutor i spröjs.

Vi skulle också gärna bygga en balkong symmetriskt på västra sidan, fast med mycket mindre tak, eftersom alla andra platser hamnar i skugga på sommarkvällarna.
Läs hela inlägget »