Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2017 > 03

Familjen Tham har inkommit med nytt bygglovsärende efter att den uppförda byggnaden kopplat till bevlijat bygglov 2014 avvikit för mycket från ritningarna på vilka ursprungligt bygglov beviljats.
Läs hela inlägget »