Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2017 > 09

Bengt Sahlin - Ansökan om förhandsbesked avseende enbostadshus på tilltänkt avstyckning.
 
Läs hela inlägget »