Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2018 > 03

Frida och Davik Karlén har beviljats bygglov av berörda myndigheter i detta ärende. De meddelar:

"Vi har fått bygglov på nybyggnation av Gåsö 324. Vår förhoppning är att bygget ska genomföras under våren 2018 och vara klart till sommaren men det är inte fastställt idag. Transporter av material kommer att genomföras med helikopter varvid vi i förväg vill be om ursäkt för eventuella störningar men hoppas på er förståelse.
 
Bifogat ser ni fasadritningar och situationsplan för byggnationen.

Med Vänliga Hälsningar
Frida och David Karlén"
Läs hela inlägget »