Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2020 > 05

Familjen Zetterquist har ansökt om bygglov för att ersätta ett fönster med en dörr. Familjerna Fremont, Sven Sahlin, Ramberg, Daun och Zechmaister/Boltenstern är tillfrågade och samtliga har sagt ja.
Kommunen har beviljat bygglov enligt bifogade handlingar.
Läs hela inlägget »