Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2021

Här är underlaget för den ansökan som är inskickad för Hotellet/ Solpallen.


 

Läs hela inlägget »

Här är samlad info kring ärendet Gåsö 1:19.
 

Läs hela inlägget »