Bygglovsärenden

Enligt beslut på årsstämman 2011 skall styrelsen aktivt informera om inkomna bygglovsärenden.
Dessa redovisas i blog-format nedan.

2021 > 07

Här är underlaget för den ansökan som är inskickad för Hotellet/ Solpallen.


 

Läs hela inlägget »