gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

2016 > 07

se provtagningsprotokoll på anslagstavlan. Samfälligheten återkommer.
Läs hela inlägget »
Enligt tillsynslagen skall hundar och katter hållas under uppsikt. Detta gäller alla. Lagen har tillkommit för att skydda djur i naturen och se till att hundföroreingar tas om hand på allmäna vägar, kyrkogårdar, badplatser m.m. Läs gärna mer här
Läs hela inlägget »
Följ oss på gaso_island eller klicka på instagramsymbolen i högra hörnet.
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.