gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

2017

GÅSÖS HUS

Två oberoende projekt på samma tema genomförs under 2018 - dokumentation av Gåsös hus. Martin Zetterquist och GTSK har informerat i separat mailutskick, men eftersom det kanske finns oklarheter kvar förklarar Martin nedan hur allt hänger ihop:

"Vi i GTSK har via en arbetsgrupp just satt igång ett projekt för att uppdatera den ”huskatalog” vi gjorde 2008. Vi kallar den tills vidare ”Gåsö Husbok 2018”. Det var denna jag informerade om i ett mejl-utskick till alla gåsöbor i förra veckan. Vår förhoppning är att alla/många vill vara med och bidra med sina texter och bilder om sina hus för att få den så heltäckande som möjligt. Den bygger helt på material från var och en husägare på Gåsö och avser att först och främst göra en dokumentation av hur det ser ut på Gåsö idag, 2017/18.
 
Sedan råkar det vara så att Erik Sundström alias Skaftö Bokmaskin har ett eget projekt kallat ”De bodde på Gåsö” som lite oturligt ligger ungefär samtidigt. Jag informerade även om detta i mejlutskicket. Han ambition är att dokumentera historien, lite som Tore Gjötterbergs bok, fast kanske ännu mer djuplodande. Vet ingenting om hur han gått tillväga eller vad han har på fötterna.
 
Det finns ingen koppling mellan GTSK och Skaftö Bokmaskin. Jag har pratat med Erik och vi är överens om att från båda håll vara noga med att informera att det är två helt skilda produktioner som lever varsina liv, dock tyvärr samtidigt eftersom det lär skapa förvirring.
 
(Angående innehållets i Skaftö Bokmaskins bok så kan jag hålla med om att det finns konstigheter, iaf angående vårt hus (Zetterquist, hus 119), jag har påpekat dessa för Erik.)"
Läs hela inlägget »
Välkommen med ditt bidrag
till Gåsö Husbok 2018*

Hej Gåsöbo, vi har tidigare berättat om vårt bokprojekt som startar nu, och som ska bli en fin och trevlig bok till sommaren 2018.

Gåsö Husbok 2018 blir alltså en ny version av 2008 års ”Här bor vi” (se bilden här ovan). Nu, 10 år senare och lagom till Gåsö Vänner Tennis och Segelklubbs 110-årsjubileum, fyller vi på med ny och färsk information om dagens Gåsö.

Syftet med denna bok är att visa en bild av hur det ser ut på Gåsö idag. Du är välkommen att berätta om ditt hus på ditt eget sätt, kanske lite historia, vilka bor där idag, kanske någon rolig detalj… Du väljer själv hur detaljerad eller personlig du vill vara. Vi kommer inte att göra några djupdykningar i öns historia* utan materialet kommer från dig som bor och vistas på ön. Boken kommer att säljas via olika kanaler på Gåsö, priset är inte fastställt i skrivande stund.

Gör så här:
  • Det är naturligtvis helt frivilligt att medverka i boken.
  • Klicka på en av länkarna här nedan för att lämna dina uppgifter om ditt hus till oss. Du kan spara ditt formulär och jobba vidare med det innan du skickar.
  • Behöver du hjälp med t ex bildmaterial, eller text, hör av dig till oss i arbetsgruppen.
  • Berätta för oss hur många exemplar av boken du tror att din familj/hushåll kan komma att vara intresserade av (ej bindande)
  • Arbetsgruppen kommer att samla in och sammanställa allt material
  • Deadline för textmaterial är 31 mars 2018, dvs påskhelgen.
  • Deadline för bildmaterial är 27 maj 2018.
  • Gåsö Husboks Villkor: Godkänn din medverkan i boken genom att klicka i Ja-rutan i formuläret.

Här är länkarna till formulären för info-insamling:
> För användare med Googlekonto: Klicka här
> För användare utan Googlekonto: Klicka här

OM detta med länkar känns svårt och främmande, kontakta oss via ett vanligt mejl, så löser vi det den vägen.

Vi i arbetsgruppen och styrelsen för GTSK hoppas så klart på stort deltagande och i slutänden en fantastisk bok!

Undrar ni något, ta gärna kontakta med någon av oss i arbetsgruppen.

Gåsöhälsningar från 
Martin Zetterquist, sammankallande, martin@formalix.se, 070-8595522
Eva Schelin, eva.schelin@iqs.se
Karolina Kristensson, karolina.kristensson@gmail.com
Ulrika Laurin, ulrika.laurin@laurinmaritime.se
Fredrik af Klercker, fredrik@afklercker.com

*) OBS! Samtidigt som vi jobbar med detta projekt så arbetar Erik Sundström, Skaftö Bokmaskin, med ett annat bokprojekt kallat ”De bodde på Gåsö”, en historisk redogörelse. Vi vill understryka att detta handlar om en helt annan produktion som handlar om Gåsö historia, och den har ingen koppling till GTSK.
Läs hela inlägget »

Göran Fredriksson och Sture Sundén har idag slutfört höstplöjning av potatisåkern i Långträt. Vi plöjde från slutet där årets potatis odlades och söderut, mot Kalvhagen. Jorden kommer att sjunka ihop över vintern och till våren skall det åter plöjas, harvas och vältas före potatisen skall sättas ner. Vi tror att denna delen av åkern är bättre för potatis. Lättare jord med inslag av skalsand och torrare än den delen som vetter mot norr.
Klicka på bilden för förstoring. Hela potatiskavalkaden finns på fotosidan.

Läs hela inlägget »
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fattat beslut om nya regler för hummerfiske. Beslutet innebär bland annat minskning av antalet tillåtna redskap, kortare fiskesäsong och höjt minimimått.

HaV skickade innan sommaren ut ett förslag gällande skärpta bestämmelser för fisket efter hummer. Skälet till detta är att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt och behöver få möjlighet att växa till sig, både i  antal och i individstorlek.

Fiske av hummer är 2017 tillåtet från och med den 25 september kl 07.00. Fritidsfiskare får sedan fiska fram till och med den sista november och  yrkesfiskare fram till och med den sista december.

För fritidsfiskare är det tillåtet med högst 6 hummertinor, medan en  yrkesfiskare får fiska med upp till 40 hummertinor.

Även storleken på den hummer som blir tillåten att behålla ändras.  Minimimåttet ändras från 80 millimeter, till 90 millimeter (carapaxmått).

Precis som tidigare är det förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor under en period innan hummerpremiären i vissa områden. Tiden för detta förbud är nu ändrad till en vecka före hummerpremiären, det vill säga från och med kl. 07.00 den 18 september för år 2017.

För årets hummerfiske gäller tidigare bestämmelse om att en hummertina ska ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Från och med 1 januari 2018 ska öppningarna vara 60 millimeter.

Ref: Havs- och vattenmyndigheten.
Läs hela inlägget »
Informationsmöte ang den nya skötselplanen för Gåsö Naturreservat lördag 30/9 kl 11.00 i Kapellet.
 
Fanny Sahlén, Länsstyrelsen, Bengt Larsson, Västkuststiftelsen och vår djurhållare Håkan Magnusson har bjudits in för att informera oss om den nya skötselplanen och tankar kring den framtida förvaltingen av vårt Naturreservat.

Där kommer att ges möjlighet att för alla som är intresserade att ställa frågor om naturvården på Gåsö.”
Läs hela inlägget »
Efter 55 år är det dags att se över vår VA anläggning. Det betyder att vi under hösten måste gräva, både till vår brunn ute på ängen och till självfallsledningen utanför Cornelius.

Arbetena kommer att utföras av BRJ och Christer Tuulari. 

 Vi hoppas att det inte kommer att störa övriga på ön för mycket.

 Anna och Christian
Läs hela inlägget »
Runt månadsskiftet augusti-september kommer korna att släppas in i Kalvhagen för efterbete.

Håkan kommer att öppna upp i stängslingen söderut på Mjölkängen vid redskapsskjulet och på så sätt ge möjlighet för korna att röra sig fritt mellan Mjölkängen och Kalvhagen”
Läs hela inlägget »
Bastuaggregatet i Vaboa är dessvärre i så dåligt skick att vi nu stänger bastun i väntan på ett ännu mer motståndskraftigt aggregat. Således: inget bastubad tillåtet förrän det annonseras på denna plats!
Läs hela inlägget »
Boulebanan är nu renoverad och klar för spel. Tack till familjerna Gjötterberg/Berg/Kroon för koordineringen och alla frivillga insatser. Viktigt nu att banan används och att den vattnas och vältas regelbunden. Bra om man håller gräset kort runt ikring.
Läs hela inlägget »
Barbro Ingemarsdotter meddelar:
”Lena Starck har uppmärksammat mig på att det finns nya riktlinjer för behandling av huggormsbett. ALLA som blivit bitna SKALL till SJUKHUS.
 
Vid minsta tvekan skall man ringa 112. Helikopter trsp eller sjöräddningen kan bli aktuellt. Man skall röra sig så stillsamt som möjligt efter ett ormbett.
 
Cortison som förvaras i Brandboden hjälper mot allergisk reaktion, men inte mot själva giftverkan.
Läs hela inlägget »
Med anledning av ombyggnationer i Lunnevik så har vi disponerat Lunneviksängen för materialupplag då områdena kring husen inte räckt till.
Vi håller på att återställa ängen och eldningsplatsen på ängens nordvästra hörn på bästa möjliga vis. På en del platser kommer vi att så med gräsfrö och därför önskar vi att man inte går på dessa platser under de närmaste veckorna. De nysådda platserna kommer att markeras ut.  

Varmaste sommarhälsningar,
Familjerna Wallenstam och Laurin 
Läs hela inlägget »
...är avklarad!
Ett tiotal ivriga Gåsöbor trimmade och gjorde fint - klicka på bilden för förstoring. Tack alla!
Läs hela inlägget »
Rikard Tham Har under de senare somrarna fått en hel del förfrågningar om sina arbeten där Gåsö varit studieobjekt. En del arbeten har varit mindre och en del är större i omfattning.

Ett av de "mindre" arbeten berör biologisk kulturarv för Gåsö, ett begrepp som är oundvikligt vid frågor som rör landskapsvård (Natur, Kultur, Jakt). Denna läsning är intressant och ger nya dimensioner och perspektiv med ökat intresse och kunskap om landskapet på Gåsö. Dessutom refererar den till hans tidigare examensarbete för den mera intresserade läsaren.

Om man vill läsa mer visar Riksantikvarieämbetets samlade publikationer om biologiskt kulturarv lite hur myndigheter tar sig an begreppet.
Läs hela inlägget »
50 kg sättpotatis som vi köpt från Gåsöbonden Håkan Magnusson har slutligen kommit ner i jorden i Långträt tack vare flitiga Gåsöbor!

Stefan Öberg, Ola Fredriksson, Magnus Gjötterberg, Eva Rosengren och hennes gäst Stefan Östman, David & Eva Schelin, Jonas & Catharina Rahmn, Ingrid & Sture Sundén jobbade fokuserat under högsommarliknande förhållanden.

Nu väntar vi på en god skörd!
Läs hela inlägget »

Sture Sundén och Göran Fredriksson har gjort storverk i potatisåkern sedan strax innan påsk. Efter plöjning, harvning och tillplattning är nu 25 kg potatis satta i den nordliga delen av åkern, 10 rader 23 meter vardera. Potatisen ligger på ett avstånd av 30-50 cm, litet varierande. Avståndet mellan raderna är 50 cm. Sorten är rödskalig, fast och beräknas kunna skördas i  juli om allt går som det skall.
 
Så långt är allt frid & fröjd om det inte vore för att vi har 25 kg sättpotatis till som behöver komma i jorden. Det är en vitskalig sort, fast också denna, och litet snabbare än den röda.
 
Enligt vår bonde Håkan Magnusson som levererat utsädet är båda två mycket läckra sorter.
 
I KristiHimmelfärdshelgen har vi ju några dagar på oss att fixa detta, så det skulle vara tacksamt med ett antal hugade spekulanter på plats i Långträt kl 10 den 25 maj. Innan vi kan pilla ner potatisen måste det rensas en del ogräs. Medtag spade och hacka ( räfsa) , samt gärna skottkärra!

Läs hela inlägget »

75 liter smörjmedel för att hålla våra bryggor och spångar fina & fräscha väntar på att appliceras. Sommaren är inte långt borta (även om det kan kännas så just nu...)

Läs hela inlägget »
i samband med byggstart. Läs mer här
Läs hela inlägget »

Leif Thelandersson lät under 1980-talet röja och plantera ut ett 50-tal ekar på den plats där strandhotellets gamla trätennisbana låg (dvs. på vänster sida av vägen till Lunnevik från byn sett). Han lät sedan under åren bekosta fyra stycken röjningar av området för att ge de unga ekarna en möjlighet att växa till sig. Den sista röjningen gjordes för över 10 år sedan. Initiativet av Leif att skapa en liten eklund i den tidigare helt förslyade marken var mycket uppskattat av gåsöborna.

I dag är läget akut för området. Några av ekarna har strukit med, några få har etablerat sig väl med stora kronor men de flesta för idag en ganska tynande tillvaro i skuggan av sly, björk och annat och riskerar på sikt att inte klara sig.

Rikard Tham har under januari 2017 genomfört en fantastisk rekonstruktion:

All sly av hacktorn, al, etc. samt björk röjt med klinga och motorsåg. Området grovkrattat. Det röjda lagts i mindre högar och eldats upp på plats. Större trädrötter av rotskottsskjutande träd som t.ex. al och björk behandlade med ekoplugg
 

Efter denna stora punktinsats behöver mindre slyröjning genomföras ungefär vartannat år fram tills ekkronorna har blivit så pass stora att de skuggar och därmed hämmar slybildning. Detta kan med fördel göras som ideella sommarprojekt. Ett bra exempel på detta är de fyra-fem ekarna som Gunnar Mårtensson planterat intill Trädet (idag Långträet)

Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.