gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

2018 > 03

Länsförsäkringar skickade ut följande enkla tips inför öppning av fritidshus efter en lång och kall vinter:
  • Rensa hängrännor och rensgaller på stuprören, skräp och löv samlas ofta där under vintern
  • Se till att avrinningen från huset är i funktion
  • Rensa dräneringsbrunnar om sådana finns
  • Har du utkastare på fasaden? Kontrollera att denna inte frusit sönder
  • Kontrollera ledningar och andra vatteninstallationer inomhus för att undvika läckage när du släpper på vattnet
  • Kontrollera så att slangar till diskmaskin eller tvättmaskin inte fått skador av gnagare som råttor eller möss
Läs hela inlägget »
Plötsligt händer det! Proppen går ur. Ketchupeffekt eller vad man nu vill kalla det. Måndag 12 mars 2018 signearde Gåsö Samfällighet tre viktiga avtal efter flera års diskussioner och förhandlingar.
  • Rambo - sophantering
  • Västtransport - sophantering
  • Leva i Lysekil - Vatten och avlopp
Det är med stort lättnad och tillfredsställelse vi nu kan börja fokusera på att exekvera. Tack, alla, som träget jobbat med att ro detta i land!
Läs hela inlägget »
Vi söker dig som är 13 till 20 år och som vill ta ansvar för posten på Gåsö i sommar.

Dina uppgifter består av att hämta posten på ICA i Grundsund prick kl 13 varje dag med egen båt och att därefter sortera posten i respektive fack i Posthuset.
 
Du behöver ha tillgång till båt som du klarar av att köra till och från Grundsund oavsett väder. Du behöver också ha bra koll på vilka familjer och vilka som hör ihop på Gåsö, eller kunna ta hjälp av någon som har kunskap kring det.
 
Du kan söka för minst en veckas jobb eller för en längre period. Vi behöver hjälp med posten från 25 juni till 5 augusti.
 
Din ersättning är 200 kr per dag plus 100 kr båtersättning.
 
Skicka din intresseanmälan till ulrika.laurin@outlook.com där du också anger vilka veckor du kan jobba.”
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.