gÅSÖ bLOGG

Här publicerar vi nyheter i bloggformat, vilket underlättar kronologin och möjliggör historisk återblick.
 

2019 > 03

Gåsö Viltvårdsområdesförening har en policy om att ingen jakt skall bedrivas före oktober, men har bifallit nedanstående undantag. 

Under 2019 har jägare, anförda av Lennart Jakobsson från Grundsund, rätt att jaga mink ute på Bonden. Tyvärr har dessa rovdjur tagits ut till de annars orörda fågelbestånden.

Gåsö VVF uppskattar vaksamheten och engagemanget hos de som uppmärksammat problemet!

Frågor och funderingar besvaras av Lennart Ramberg, ordförande Gåsö Viltvårdsförening
Läs hela inlägget »

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.