Gåsö Naturvårdsområde

Naturvårdsområdet bildades 1987 på initiativ av Gåsös markägare och Lysekils kommun. Gåsö samfällighets naturvårdsutskott utgör samtalspart med Länsstyrelsen och förvaltaren, Västkuststiftelsen, beträffande Gåsö Naturvårdsområde. En ny skötselplan för naturvårdsområdet har tagits fram och vunnit laga kraft 2018.                                                                                                                                                         

Gåsö Viltvård

Lennart Ramberg  besvarar frågor och tar gärna emot förslag om förbättringar inom föreningens ansvarsområde.
Email: l.p.ramberg@telia.com
Tel: 070-895 8460

Avgifter betalas till till Naturvårdens Plusgiro XXXXXXX-Y
Organisationsnummer: XXXXXX-YYYY

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Viltvårdsförening
c/o Plusbyrån
Norra Drottninggatan 10
451 31  UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Viltvårdsförening
c/o Lennart Ramberg
Storskogsvägen 15
167 65 Bromma