Restaurering av ålgräs

I samarbete med Göteborgs universitet bedriver Länsstyrelsen EU-projektet Förvaltning och återställande av ålgräsängar. Under sommaren 2019 kommer en större ålgräsrestaurering att genomföras vid Gåsö. Läs mer om detta i bifogat informationsbrev.

Nytt Stängsel

Västkuststiftelsen vill stängsla av berget mellan Mjölkängarna och Lunnevik. Se bild längre med med förklaring.
Tanken är att när korna släpps för bete av Lunneviksängarna, som normalt är väldigt blöta, krävs det ett område som är torrt där korna kan idissla. Stängslingens syfte är också att vi skall slippa att korna transporteras längs stigen vid Lien och Ingemarsdotter.

Västkustsstiftelsen röjde berget i november och tog då ner väldigt mycket buskage framförallt längs stigen väster om Eva Rosengren (se foto).

Västkuststiftelsen vill att vi skall godkänna stängslingen utbredning innan arbetet påbörjas. Vi önskar Gåsöbornas synpunkter och kommentarer!
18 januari 2019

Västkuststiftelsens förslag Klicka på bilden för förstoring.
> Gul prickad linje är ungefärlig sträckning för det nya stängslet.
> Gul hel linje befintligt stängsel Lunnevik.
> Rosa linje är stigen genom hägnet.
> Rosa romber är grindar. Kan utformas efter behov. Körgrind, gånggrind eller både och.
> Stigen längs Mjölkängarna hamnar mellan två hägn.

Västkuststiftelsens röjning av berget mot stigen hösten 2018. Klicka på bilden för förstoring.

LONA Projektet

Lona-projektet är nu formellt avslutat. Nedan finns historisk information.
--------------
Här samlar vi information om Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) och samverkan med Lysekils kommun & Länsstyrelsen för att bl.a. restaurera Kalvhagen.

> Senaste uppdateringen i korrespondensen med Lysekils kommun finns här
> Allmän info från Naturvårdsverket finns här
> Översiktskarta av dikningsarbete här
> Se bilderna från dikningsarbetet påsken 2016 här
> Gåsös dagsverken här
 
REGISTRERA DAGSVERKEN!
Fyll i uppgifterna nedan varje gång du lagt ned timmar inom ramen för LONA.
Kom ihåg att detta är vår huvudsakliga finansiering av Gåsös bidrag.

Stort tack på förhand.