Natur & viltvårdens Styrelse

ORDFÖRANDE
Lennart Ramberg
070-895 8460

KASSÖR
Ulf Tengroth
070-589 0300

JAKT & VILTANSVARIG
Niklas Hansson
0303-74 9905
070-735 4834

SAMORDNING MED GÅSÖ SAMFÄLLIGHET
Ann-Britt Haglund
070-777 0990

LEDAMÖTER
Thomas Hall
073-448 8795

Fredrik Cullberg
070-881 1174

Krister Tham
070-379 1065

VALBEREDNING
Arne Flodin
073-500 8930

Göran Haeger
070-524 0008

REVISOR
Peter af Klercker
070-743 0653

REVISORSUPPLEANT
Lennart Tham
0523-223 83

Ytterligare information

MAIL: Klicka direkt på den person du vill nå eller skicka till hela styrelsen här.

ORGANISATIONSNUMMER: XXXXXX-YYYY
PLUSGIRO: xxxxxxx-y

FAKTURERINGSADRESS
Gåsö Natur & Viltvårdsförening
MG2 Redovisning & Konsult AB
Museigatan 2, Riverside
451 50 UDDEVALLA

POSTADRESS
Gåsö Natur & Viltvårdsförening
c/o Thomas Hall